Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Целта на предложените промени, от една страна, е подобряване на административното обслужване на гражданите. От друга страна, с проекта се цели усъвършенстване на производството във връзка с българското гражданство по отношение на извършваната преценка дали лицето представлява заплаха за обществения ред, обществения морал или националната сигурност.


Дата на откриване: 9.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 декември 2019 г. 11:04:17 ч.
morner83

За попълване на декларацията....

Трябва ли да въвеждам всички адреси на хотела, ако имах туристическа екскурзия?