Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз

С проекта се въвежда Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990 на Комисията от 17 юни 2019 година за изменение на списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към Директива 93/61/ЕИО на Комисията. С въвеждането на директивата и приемането на наредбата ще се актуализират наименованията на някои зеленчукови видове, с цел да се уточни дали са обхванати всички сортове на даден зеленчуков вид или само определени групи. Съответните ботанически наименования на зеленчукови видове и наименованията на групите, принадлежащи към тях, следва да бъдат представени в йерархичен вид, за да се отстрани евентуално двусмислие по отношение на обхвата на сортовете на съответните видове. Освен това, в списъка с видовете ще бъдат включени хибриди между видове и групи, които не са включени в нито един установен вид или група.

 

Отговорна структура:

  Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Email:

  iasas@iasas.government.bg

 


Дата на откриване: 10.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари