Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“

С проекта на наредба се предлага приемането на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от експертна комисия „Социални услуги, услуги за личността и услуги за дома“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.


Дата на откриване: 11.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 януари 2020 г. 17:08:30 ч.
Cpo_Relax_Sliven

Регламент в точка 2.3 - Възможности за професионална реализация

Необходимо е да се добави уточнението, че условията за притежаваната квалификация важат освен за изброените кодове от НКПД, така и за лицата, които изпълняват дейностите по тази Наредба с личен труд , т.е. самоосигуряващите се лица