Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ

С предвидените нормативни промени се въвежда паралелен режим по отношение на случаите, които представляват нередности и съответните процентни показатели на финансови корекции при установени нарушения при възлагането на договорите по реда на отменения Закон за обществените поръчки.  С въвеждането на отделно приложение за случаите попадащи в тази хипотеза ще се избегне извършването на финансови корекции в значително завишени размери и риска от установяване на необоснован негативен финансов резултат за бенефициентите.  


Дата на откриване: 12.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари