Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците

Проектът на ЗИД на ЗУБ е предложен във връзка с т. 164 от Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 18 на Министерския съвет от 17 януари 2019 г. С проекта на закон се прецизират и допълват разпоредби от европейското законодателство, с цел изпълнение на препоръки на Европейската Комисия по откритите процедури за нарушение. 


Дата на откриване: 13.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари