Обществени консултации

Проект на Концепция за развитие на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране

С проекта на Концепция за развитие на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България се предвижда създаване на нова система. Софтуерно приложение на автоматизираната информационна система на 112 е остаряло и от началото на 2021 г. няма да се поддържа от доставчика. Това ще доведе до спиране на услугата, гарантираща непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи, с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им и в определени ситуации би застрашило националната сигурност. Съществуващата система не позволява интегрирането на нови съвременни услуги и функционалности, приети с Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, с която се създава регулаторна рамка по отношение на услугите за спешните повиквания и достъпa до единния европейски номер за спешни повиквания, която трябва да бъде транспонирана в националните законодателства от страните членки до декември 2020 г. Целта е да се осигури локализация на повикващия, трансграничен достъп на повиквания до ЕЕНСП112, обезпечаване възможността за взаимна комуникация между европейските спешни центрове и службите за спешно реагиране, обслужване на чуждо-езикови обаждания, въвеждане на Reverse 112 (системи за масово оповестяване и връзката им с ЕЕНСП 112), достъп до 112 от онлайн платформи, които не са интегрирани в публичните телефонни мрежи и предоставят базирани на номера комуникации (Skype и Viber) и да обезпечи хората с увреждания.


Дата на откриване: 16.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 януари 2020 г. 16:21:59 ч.
jurikm

Заявка за контакт

Няма контакт за допълнителни запитвания. Възможно ли е да го предоставите?

Необходимо ли е да се общува само на български език за този конкурс?

milan.jurik2@vitkovice.com

08 януари 2020 г. 04:49:17 ч.
PDC

Ричард

Уважаеми дами и господа,

За съжаление не е ясно на кого трябва да се изпращат документите. Можете ли да посочите някой, който да отговаря на въпроси по телефона (на английски език) или по имейл. Също така сме благодарни за информацията за това кой език е необходим за цялата комуникация.

15 януари 2020 г. 06:05:00 ч.
vstrinski

Контакт за информация и подаване на предложенито

Здравейте,

Нашето предложение е готово, но не намираме инструкции как и на кого да го предадем.

Моля, бихте ли публикували информация за контакти и подаване на предложението, при първа възможност ако може, тъй като срока за подаване изтича днес.

Благодаря.