Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 17 юли 2008г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители, издадена от министъра на външните работи

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 17.07.2008г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители, издадена от министъра на външните работи (Обн. ДВ. бр.69 от 2008г., изм. ДВ. бр.5 и 42 от 2010г., бр.6 и 92 от 2013г., бр.12 от  2014г. и бр. 81 от 2019 г.) се цели да се даде по-добра възможност за прилагане на нормативно заложените изисквания за атестиране на дипломатическите служители съгласно критериите, заложени в чл. 10 и чл. 11 от Наредбата, както и подобряване дейността по управление на изпълнението на отделния служител, по отношение на целите и развитието на личната му компетентност.


Дата на откриване: 17.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 17.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари