Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация”, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация”, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г., изм. и доп., бр. 46, бр. 56. и бр. 97 от 2018 г., доп., бр. 21 от 2019 г.)


Дата на откриване: 17.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 31.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари