Обществени консултации

Обществена консултация относно усъвършенстване на регулирането на обществените отношения и институционалната рамка в областта на миграцията

Предвид изключително обемната и разпокъсана в множество нормативни актове уредба на миграцията, българското правителство обмисля преразглеждане и оптимизиране на съществуващата правна уредба на регулирането на обществените отношения и институционалната рамка в областта на миграцията, целящи повишаване на нейната ефективност и подобряване на взаимодействието между отделните институции, които имат правомощия в тази област.
 
Настоящата обществена консултация се провежда като процедурен етап от процеса по извършване на Цялостна предварителна оценка на въздействието на относно планирана намеси на национално ниво, свързана с регулирането на миграцията, която е част от реализацията на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект: „Изграждане на капацитет за практическо извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, Обособена позиция № 4: „Предоставяне на консултантски услуги по извършване на оценка на въздействието на нормативни актове в областта социалните дейности”, изпълнявана от Обединение „Евро РИА”. 
 
Консултацията е насочена към:
1. към публичните институциите, които имат правомощия в областта на миграцията или чиято дейност по един или друг начин има отношение към тази област;
2. специалистите, представителите на академичната общност и специализираните организации, разполагащи с данни и експертиза в областта на миграцията и регулирането на отношенията и процесите, които се развиват в нея;
3. неправителствените организации, неформалните граждански образувания и отделните граждани, чиято дейност или интереси попадат в областта на миграцията и регулирането на обществените отношения и процесите в тази област.
 
Цели на консултацията 
Основната цел на консултацията е на тази ранна фаза от цикъла по формулиране на политики, още преди да е изготвен проект на нормативен акт, да се получи обратна връзка и да се съберат достатъчно предложения, становища, данни и информация от заинтересованите страни относно очакваните ефекти от евентуална публична регулаторна интервенция в областта на миграцията.
Консултацията е насочена към:
1. получаване на мнения и становища от заинтересованите страни относно:
  - необходимостта от нова регулаторна интервенция;
  - целите на интервенцията – усъвършенстване, прецизиране или кодифициране на действащата правна уредба;
  - инструментът на интервенцията – промяна в действащите нормативни актове или приемането на изцяло нов законов нормативен акт. 
2. проучване на очакванията относно потенциалните въздействия от интервенцията, при установена необходимост от нея;
3. получаване на предложения за оптимизиране и по-ефективно взаимодействие между публичните институциите, които имат правомощия в областта на миграцията или чиято дейност по един или друг начин има отношение към тази област.
 
Срок за провеждане на консултацията: обществената консултация се открива със срок за получаване на приноси от 30 дни, като всички заинтересовани страни могат открито да изразят своето мнение и да направят своите предложения в разглежданата област на действие на политики. 
 
Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички предложения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации. 
Отговорите, за които е посочено да бъдат третирани като „анонимни“, ще бъдат публикувани без личните данни. 
Отговорите, за които изрично е посочено да не се публикуват, няма да бъдат публикувани.
 
Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:
Портала за обществени консултации (изисква се регистрация)
Адрес: гр. София, 1606, ул. „Владайска“ № 10, ап. 3
Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).
 
Име на координатора на консултацията и телефон за комуникация: 
Тони Димов, тел. 02 852 90 52.
 


Дата на откриване: 19.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 януари 2020 г. 12:33:18 ч.
Malvina

Сега се пробвате да прокарвате "Пакта за миграцията" в законодателството ни ли?

Не стана ли ясно, че българите не искат "Пакт за миграцията"? Ще се пробвате докато ни напълните с всичко друго, но не и с българи ли? Продължавам да недоумявам докога ще се пробвате за неща, за които обществото е казало единодушно, че не ги желае. Така беше и с Истанбулската конвенция, която която частично беше вкарана в ЗСУ, сега се опитвате да го направите и с Пакта за миграцията. Кога ще престане тази продажност, се питам, не се ли наядохте достатъчно вече? Също така се питам колко лобистки закона са се появили след подобни симулации на допитване към обществото, а то главно за едни НПО-та, които си предлагат закони, които да работят против българите и българщината и да обслужват същите тези НПО-та.