Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи(мрежи)и съоръжения извън населените места и селища

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува заповторно обществено обсъждане проекта на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания. Проектът на Наредба за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания беше публикуван за обществено обсъждане от 19.06.2019 г. до 22.07.2019 г. на Портала за обществени консултации на Министерски съвет и на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. През този период за обществени консултации не постъпиха предложения и коментари. Преди финализирането на работата по проекта на нормативния акт получихме писма от ВиК оператори с въпроси и коментари във връзка с отделни текстове, при които има възможност за нееднозначно тълкуване/разбиране, както и утежняваща прилагането на наредбата пунктуалност в приложенията ѝ. В тази връзка проектът е коригиран, като са направени промени в основните текстове на документа от уточняващ и редакционен характер, а разписаните в приложенията изисквания за определяне на размерите на сервитутните ивици са синтезирани и опростени с цел улесняване прилагането на разпоредбите на наредбата.


Дата на откриване: 20.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 20.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари