Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

С проекта се предлага лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, да регистрират и отчитат продажбите вместо с фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД, когато по продажбата е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта.

За да могат да се ползват от предложения нов ред за регистриране и отчитане на продажбите лицата следва да подават допълнителна информация относно електронния/те магазин/и за методите на плащане, предлагани от електронния магазин, доставчиците на платежни услуги, с които има сключен договор за предоставяне на виртуален ПОС, платежните сметки, по които получава плащания от продажбите на стоки или услуги, включително тези, с които е виртуалният ПОС.

Предлага се удължаване на срока за лицата, използващи интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата, тъй като в хода на доработване на съществуващите и разработване на нови ИАСУТД, се установява, че предвидените срокове са недостатъчни по отношение изпълняване изискванията на наредбата за предаване на данни от всяка извършена продажба. Причина за това е наличието на множеството специфики във вида и организацията на  стопанската дейност на дружествата, които използват или възнамеряват да ползват ИАСУТД за регистриране и отчитане на приходите от продажби на стоки и услуги.  С оглед комплексния характер на процесите по разработка и необходимото време за изпитване и одобряване на ИАСУТД, се предлага срокът да се удължи до 31 март 2020 г. , при условие, че до 31.01.2019 г. лицата са подали в НАП и Българския институт по метрология изискуемите документи за изпитване на ИАСУТД.

 

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg
Дата на откриване:20.12.2019
Дата на приключване:19.01.2020

 


Дата на откриване: 20.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 декември 2019 г. 10:22:49 ч.
babsd

Нужно е още малко усилие да за да постигнем популярни промени в наредбата

В това общественно обсъждане основния фокус е промяната на режима за електронни магазини, които искат да използват сигурен начин за събиране на плащания. 

Описаните случаи и изисквания покриват широк спектър от модерната дигитална икономика и предоставят възможност на ползвателите на ЕЛМ да изберат ортодоксалната технология ЕЛМ+ФУ базирана върху електрически касови бележки или да се възползват от модерния подход за електронни документи и отчети.

В тази част измененията и документа заслужават подкрепа.

Единственния пропуск , които може да е въпрос на тълкувание (но по добре да не се разчита на това) е липсата на описание на технологична форма на продажби от разстояни през мобилно приложение инсталирано върху устройство на крайния потребител и плащания през него с кредитна дебитна карта.

Този тип приложения изпълняват изцяло функиционалността на електронен магазин, но са реализирани по този специфичен технологичен подход за да предоставят висока сигурност и удобство.Предложението ни като асоциация  - БАРБС е да :

Въведем разширение на дефиницията за допустимост така, че тези приложения да могат да използват тази модерна технология и възможност а именно чрез включването им като приложения реализиращи функционалност на електронен магазин, като се спазят всички условия към ЕЛМ

 

Вярваме, че тази промяна ще изпълни целите на НАП и МФ да предостави алтернатива на бизнесите готови да спазват фискалната рамка и използват сигурни канали за отчет и плащане. Бързото развитие на технологията ще гарантрира ръст. Ръста ще доведе до повече данъци. А когато те са платени до развитие на обществото ни. Какви биха били последствията ако не се вклюат тези приложения:

Чисто технологичната имплементация на решението е, че след избор на стоки и услуги от каталожно приложението клиента / потребител ще бъде пренасочен към ЕЛМ, който да приключи плащането. Тези излишни операции ще затруднят употребата, ще предразположат срадата към по висок кибер риск и ще направят модерна и достъпна технология неприятна поради административен пропукс. 

Очакваме предложението ни да бъде разгледано по същество и сме на разположение да съдействаме с експертиза при дефинирането на обхвата.

С уважение БАРБС

02 януари 2020 г. 11:50:53 ч.
vgarnev

Споделени софтуерни модули

1. Непонятна е т3 от чл3, ал.17.

Ръководя фирма за разработка на софтуер за продажба на билети за спектакли

 и се опитвам да разбера какво се влага като принцип в тази точка?

За да се продаде билет независимо по какъв начин - на каса или през интернет трябва да се

следи дали е продаден съответно от централна база данни на спектакъла.

Тази база данни е част от СУПТО за продажба на билети от каси с ФУ.

Тази база данни е и неразделна част от софтуер на интернет магазин (и)!

То какво е тълкованието на НАП относно общите модули на различните СУПТО!

И защо едно СУПТО да не може да отчита продажбите от каса и интернет магазини,

при положение че тези продажби се отчитат съгласно изискванията за присъствени и неприсъствени плащания.

Въпроса ми е: В тази точка включва ли се База данни спеделена от интернет магазина и продажбата от каса?2. Пак не е решен въпроса за сторно операциите

Ще може ли да се прави сторно на каса

ако плащането е през интернет магазин и обратно? Какви са атрибутите за направа на

сторно на каса които ще се подават към ФУ, при положение че няма УНП в класическия вариант?3. Срокове.

Ако това влезе в сила смятате ли че може да се разработи софтуерно за 10 дни?

06 януари 2020 г. 17:03:39 ч.
pavellift

Съвременният живот изисква модерни решения, а не фискални устройства от миналото хилядолетие

Много добри промени. Но тези промени не решават напълно проблемите на електронната търговия.

Както може би знаете, има огромен брой съвременни методи за електронно плащане, които са популярни в различни страни. От paypal до alipay и bitcoin.

Не се надявам, че премахването на N-18 ще се случи и няма да има какво да се направи, но моля, дайте възможност на електронни магазини, които нямат „истински търговски обект“, а продажбите се извършват изключително онлайн, за да отчитат продажби без физическо фискално устройство. Това трябва да стане онлайн. В съвременните реалности е много трудно да се комбинира модерна технология с ортодоксалното фискално устройство от миналото хилядолетие.

Например в Русия има виртуални фискални устройства, които работят в облачната инфраструктура и издават електронни чекове, които се изпращат на купувача по имейл. Модерно е, удобно е. В момента НАП не предлага удобна опция за електронни търговци като мен, които продават цифрови стоки.

Теоретично продавачите на цифрови стоки като мен, които нямат офлайн магазин (всички продажби се извършват онлайн без истински търговски обект), могат да използват фискални устройства, одобрени от НАП. Но ще бъде толкова удобно и удобно, колкото съветска телевизия в луксозен апартамент. Представено? Удобно, красиво? Можете ли да свържете ябълкова телевизия там? Почти същото, което предлагате да направите на такива продавачи на цифрови стоки, като мен.

Моля, дайте ни възможност да отчитаме продажбите по електронен път, независимо кой метод на плащане избира купувачът. Нека е виртуално фискално устройство или каквото и да е, но трябва да е онлайн решение, а не ортодоксално устройство от миналото хилядолетие.

08 януари 2020 г. 23:31:04 ч.
nina390

Какъв инструмент е Наредба Н-18?

Сложен и ненадежден!

Сложен: има много участници и системи, огромен обем разнородни данни, труден е за управление и почти невъзможен за последващо развитие и промяна. Нормативно  позволените процеси на продажби са разнообразни. Справките от Приложение 29 имат стандартна структура, но данните са семантично различни. Разчита се на данните от БД на бизнеса, но те пък са и структурно различни. Единствената важна система е тази на НАП, която събира информация чрез фискалните устройства, а тя е непълна. В момента се събират касови бележки за плащания, но  НАП не знае това плащане от краен потребител ли е или е по документ издаден на ЮЛ.

Ненадежден: контролиращите са ненадеждни.

Разчита се на 6 000 000 потребители, част от които са деца, пенсионери и туристи, да взимат винаги фискалния бон след пазаруване и да знаят каква информация трябва да съдържа, освен стандартната от която се интересува потребител – продукти/услуги и цени. Всеки потребител трябва и да гледа ФБ много внимателно и всеки път да проверява дали не е получил дубликат. Все още стои проблемът потребител да плати по доставка на юридическо лице и да не разбере, защото фискалният бон изглежда по същия начин.

Разчита се един данъчен инспектор да познава към момента 540 версии на софтуери, а с времето версиите на регистрирани софтуери може да надхвърли хиляда. А в България реално се използват около 30 стандартни софтуера, а масовите да са около 10.

 

08 януари 2020 г. 23:31:52 ч.
nina390

Какъв инструмент е Наредба Н-18?

Предложения:

Да се премахне регистрацията на софтуерните системи. Въпреки регистрационния режим, единствено бизнесът носи отговорност за използвания от него софтуер и данните, които съхранява. Актуализирането на използваният софтуер спрямо законовите изискванията досега е било задължение на бизнеса. Пример са реализациите на ежегодните актуализации на ЗДДС и правилника за ДДС. Изискванията за регистрация и процесът на проверка от експерти на НАП де факто спират всякакви последващи промени в наредбата или друг закон, които водят и до промяна в използваните софтуери, а и след тези проверки НАП не гарантира съответствие. Регистрациите са безсмислен процес, имайки предвид, че и в момента регистрираните системи имат известни отклонения от изискванията и бизнесът носи пълната отговорност да избере система, която да отговаря на законовите и нормативни изисквания. Промяна в софтуерите, ползвани от бизнесите, може да произтече и от други закони или изисквания (като системи за качество или проследимост) и при този вариант на Наредбата регистрация на версия на софтуера е наложителен. Сега в бизнесът съществува заблуда, че СУПТО e лицензиран и не би трябвало да има проблеми при използването му, но всъщност не е така. Затова само бизнесът трябва да подава информация за ползвания от него софтуер. Единствено драйверите за връзка с ФУ, би трябвало да подлежат на контрол.

Изискването за IP адрес на БД да се премахне. Ако това изискване остане, трябва да се промени ДОПК и народното събрание да приеме IP адрес на БД да се класифицира като данъчна информация, тъй като НАП по закон е длъжен да съхранява и опазва само данъчна информация. В момента бизнесът доброволно предоставя тази информация.

Чл. 32 ал.2 от Наредбата да се премахне. Съгласно това правило, клиент пазарувал като краен потребител може да поиска да му се издаде фактура на юридическо лице. Това е пример за лоша практика, позволена нормативно. Процесът на продажба на юридическо лице, по която се плаща в брой, трябва да се опрости максимално. Плащане само по издадена вече фактура и към НАП да се подава номера на фактурата, по която е платено, или поне ЕИК на ЮЛ получател на документа по който се плаща. ФБ без номер на фактура или ЕИК трябва да е ясно че е потребление. В момента регистрираните СУПТО системи и счетоводните къщи владеят функционалността за промяна на клиент по вече издаден документ за продажба.

08 януари 2020 г. 23:32:28 ч.
nina390

Какъв инструмент е Наредба Н-18?

УНП при плащане по фактура да се генерира при плащането, УНП трябва да са хронологично поредни и без пропуски и ако има пропуск е индикация за анулиране. В момента при тези изисквания на Наредбата СУПТО-та вече осигуряват нехронологично поредни УНП и разработчиците твърдят, че софтуерът им е лицензиран с тази функционалност. Аванси в брой по сделка се регистрират с различен уникален номер, което обезсмисля формалния контрол сума по продажба, по която има някакво плащане в брой, да не надхвърля 9999.99 лв.  ФУ трябва да се използва, където се извършват операции в брой, а не където се въвеждат поръчки/заявки/мисли за продажба.   На проверяващ, за да провери дали контролната покупка се е отразила успешно, да пита след 5 минути НАП за ФБ, а не да иска незабавен достъп, за да види дали продажбата се е отразила в системата на търговеца. Нали този търговец подава ДДС дневник. (Едва ли дружества, които не са регистрирани по ДДС - с месечен оборот 4000лв, използват СУПТО.)

Номенклатурата за типове обекти ТЕ е доста семпла и повечето фирми ще попълнят в заявлението тип на дейност - 9. Как ще се развива тази номенклатура? Най-интересни са ТЕ, продаващи стоки непредназначени за лично ползване, но 80% от продажбите им са отчетени в продажби на население, информация от финансови отчети от търговския регистър.

ФБ при плащане по продажба на ЮЛ трябва да се различава от ФБ за продажба на краен потребител.

Сторнираният и сторниращият ФБ да се съхраняват от търговците не само в БД, но и като хартиени документи.

В ЗДДС да се премахне отлагателния период от една година за деклариране на получените доставки.

Да се уточни какво трябва да съдържа справка 18.1 в комбинация с 18.5. Разнообразията в реализациите на справките от Приложение 29 варират според различните бизнес или данъчни събития в процеса на продажба. В момента, при тази структура от данни, за да се генерира релевантна информация трябва да се прилага филтър върху начало на продажба към текущата дата и да се генерира винаги пълната история на продажби и плащания. Никъде в СУПТО софтуерите не се съхранява какъв филтър е приложен върху данните при генериране на тези справки, което е риск за търговците.

08 януари 2020 г. 23:33:21 ч.
nina390

Какъв инструмент е Наредба Н-18?

Тази наредба е прецедент, защото изхожда от презумпцията за виновност в зависимост от бизнес процесите, в случая продажба по която се плаща в брой, и на НАП са й вменени разследващи функции. Да не цитирам мотивите за промените на Наредбата.

НАП като изгради собствена система, полезна за целта, да определи каква информация й е необходима за извършване на анализи и контрол и тогава да се изиска от бизнеса да я осигури по законен ред.

 Да се дефинира понятието „контролно производство”.

А най-добре да се направи законова промяна – доставки на МЗ/услуги на ЮЛ да се заплащат само по банков път. Сега между ТЕ освен конкурентното предимство неиздаване на фактури ще се добави още едно - плащане в брой. И накрая всички ще станат малки. Бизнеси, които са направили значими инвестиции през последните години и спрат да приемат плащания в брой от ЮЛ, дали ще оцелеят докато НАП дисциплинира тарикатите, правейки проверки в стотици хиляди търговски обекти, анализирайки данните, експортирани от системите им, и сравнявайки ги с незнайно какво?

12 януари 2020 г. 17:23:29 ч.
nina390

§ 74 от Преходни и Заключителни разпоредби

§ 74. (1) Параграф 27 влиза в сила от 1 декември 2018 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2019 г.) Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 31 януари 2020 г.

 

§ 26. Създава се глава седма „а“ с чл.52а:

Чл. 52а. Софтуерът за управление на продажби в търговски обект трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 29.“

Това означава ли, че производител/разпространител на СУПТО след 01.02.2020г. вече не може да изпълнява договорите си за поддръжка на софтуерите, които не са СУПТО съгласно изискванията на Приложение 29 от Наредбата? Лицата, които не са по чл. 3 от Наредбата, нямат задължение да използват СУПТО, което да отговаря на изискванията на Приложение 29. Принципно, всяка промяна в софтуерите и имплементирането й в системите на клиенти на производител/разпространител на софтуер е разпространяване на софтуер. Например промяна в правилника за ДДС налага и промяна във софтуера за автоматично изготвяне на ДДС дневници и декларации. Промяна се налага в БД, в потребителския интерфейс, в автоматичните процедури (алгоритми) за изготвяне и експортиране на изискваната информация. В разпространявани СУПТО-та функционалността за изготвяне на ДДС  дневници и декларации и функционалността за счетоводна отчетност и изготвяне на финансови отчети, не са включени. Дори да се създадат нови дружества, които да произвеждат/разпространяват СУПТО съгласно Наредбата, как се гарантира независимостта на тези дружества?

Както от лицата по чл.3 се изисква, в един стопански обект да не може да се използва СУПТО и не-СУПТО, същото важи ли и за софтуерните производители/разпространители - в един офис/сграда/адрес да не може да се произвежда СУПТО съгласно Приложение 29 и друг софтуер?

12 януари 2020 г. 17:29:31 ч.
nina390

Гаранционен фонд

Трябва да се създаде гаранционен фонд за обезщетяване на засегнати ползватели на регистрирано СУПТО.  Производителите/разпространителите на регистрирано СУПТО, изпълняващо изискванията на Приложение 29, трябва да поддържат този гаранционен фонд. Наредбата задължава единствено и само производител/разпространител на СУПТО да поддържа собственото си СУПТО. При ситуация на невъзможност производител/разпространител на СУПТО да извършва тази поддръжка, по каквато и да било причина, трябва да има ред при който ползвателите на въпросното СУПТО да бъдат обезщетени.

15 януари 2020 г. 14:56:29 ч.
i.argentinski

Трудности при отпечатване на ФБ в търговия на едро, свързани със закръгления

 

Във връзка с обсъжданията на последната среща НАП-БАИТ и с оглед на задължението на потребителите и производителите на СУПТО да гарантират целостта на данните за продажбите и наличието на пълни данни за всяка продажба по артикулни кодове и имена, даваме предложение за справяне с наболял проблем, свързан с прилагането на Н-18 в някои браншове.
 
Например, при търговията на едро, но включително и в търговските обекти, където се продава в брой, има проблеми за коректно отпечатване на ФБ. Трудностите се предизвикват от разликите във формирането на общата стойност при печат на ФБ и начина, по който се договарят и извършват продажбите при търговията на едро.
 
По-подробно:

1. ФБ формират Обща сума с ДДС на база Ед.Цена с ДДС * Количество (с точност 2 знака след десетичната точка).

2. В търговията на едро (в частност и при отделни сделки, при които се плаща в брой), много често се договаря само Общо Количество и Обща Сума (без или с ДДС) за плащане.
Тези разлики предизвикват редица проблеми при практическото прилагане на ФУ като фискални печатащи устройства, които трябва коректно да отразят продажбите.
 
Например:

- Продажба е договорена като 3 броя ТУХЛИ за общо 10.00 лв. с ДДС.

- За яснота на примерите, ще включим и 10 броя КЕРЕМИДИ за общо 10.00 лв. с ДДС (с които няма проблем, но илюстрират по-добре разликите в печат по редове).
При текущите разпоредби на Н-18, тази продажба няма как да бъде фискализирана коректно на ФУ.
 
Възможни решения:
 
А) Печат с отклонение
ТУХЛИ 3 бр. * 3.33 = 9.99

КЕРЕМИДИ 10 * 1 = 10.00
ОБЩО ГРУПА Б: 19.99 лв.
Този вариант предизвиква сериозно недоволство и проблеми както за продавача, така и за купувача. Отделно от това, ФБ не отразява коректно реалната сделка.


Б) Печат на два реда с измислени стойности
ТУХЛИ 2 бр * 3.33 = 6.66

ТУХЛИ 1 бр * 3.34 = 3.34

КЕРЕМИДИ 10 * 1 = 10.00
ОБЩО ГРУПА Б: 20.00 лв.
Този вариант НЕ отразява коректно реалната сделка. Отделно от това, при последващо издаване на фактура, няма как коректно да се отрази начисляването на 20% ДДС.


В) Печат на ред с отклонение
ТУХЛИ 3 бр. * 3.33 = 9.99

ОТКЛОНЕНИЕ 1 бр. * 0.01 = 0.01

КЕРЕМИДИ 10 * 1 = 10.00
ОБЩО ГРУПА Б: 20.00 лв.
Този вариант вече сме го забелязали употребен в реални обекти. Очевидно, софтуерните специалисти са се сблъскали с проблема и са търсили възможно решение. Макар и приемлив като краен вариант, този вариант не отразява коректно реалната сделка.


Г) Печат на редовете като коментарни редове (при спазване на изискванията на Н-18 за формат на редовете)
# ТУХЛИ.......  3 бр. * 3.3334 = 10.00

# КЕРЕМИДИ.... 10 бр. * 1.0000 = 10.00

СУМА СТОКИ (Б) .... 1 бр. * 20.00 = 20.00
ОБЩО ГРУПА Б: 20.00 лв.
При този вариант стоковите редове са коментарни, а се фискализира само общата сума по данъчни групи (по подобие на печат за частично плащане).


Д) Печат с фискализиране на артикули и суми
# Кол: 3 бр. * 3.3334

ТУХЛИ................10.00 лв.

# Кол: 10 бр. * 1.00

КЕРЕМИДИ.............10.00 лв.
ОБЩО ГРУПА Б: 20.00 лв.
 
Модерните фискални принтери разрешават печат на стоки и суми без количества. При този вариант, само количествата и ед.цените са отпечатани като коментарни редове. Наименованията на артикулите и общите суми се фискализират по обичайния начин.
 
На база цялостно разглеждане на проблема и разговори с НАП и на база целта ни едновременно да запазим интересите на фиска и на бизнеса, предлагаме:

- да се разреши ВАРИАНТ Г, заради подобието му с варианта на ФБ за частично плащане

или

- да се разреши ВАРИАНТ Д, заради максималното му приближение със сегашния начин на работа на ФУ и отпечатаване на ФБ в обектите за търговия на дребно.
 
Забележки:

*** Искаме да посочим, че складовете на едро често продават и в брой, и понякога единични бройки. Още повече, че и в двата случая се използва един и същи софтуер. В тази връзка, решение, което е достъпно САМО за търговия на едро няма да е удачно. Най-удачният вариант е решението да може да се прилага от всички браншове.

*** За да се предпази инвестицията в сега действащите софтуерни системи, подобен режим трябва да е ОПЦИОНАЛЕН.
 
Поздрави от екипа на

БАИТ

 

16 януари 2020 г. 15:01:09 ч.
i.argentinski

Проблеми със закръгления заради разлика в начина на начисляване на ДДС по ЗДДС и от ФУ

 

Във връзка с изискването за фискализиране по редове на всяка продажба, прилагаме пример, от който е видно, че при формирането на цените и общите суми на една сделка съгласно ЗДДС, същата не може да се фискализира коректно на ФУ:
 
Продажба:

ТРЪБА 2 бр * 5.42 (цена без ДДС) = 10.84

ДДС (10.84 * 20%) = 2.17

ОБЩА СУМА = 13.01
 
За фискализацията на ФУ, изчисляваме:

Единична цена с ДДС = 5.42 * 1.2 = 6.504 = 6.50
 
Съдържание на ФБ:

ТРЪБА 2 бр. * 6.50 = 13.00

ОБЩА СУМА = 13.00 лв.
 
Получава се разлика от 0.01 лв между сключената сделка и фискализираната на ФУ сума.
 
Възможни решения:

- Печат на редовете във ФУ като коментарни и фискализиране само на обща сума по данъчни групи.

- Печат на редовете като фискални, но само име и обща сума. Количествата и ед.цените се печатат като коментарен ред.

- Използване на "Промоционален пакет" от "2 бр за 13.01".
 
Поздрави от екипа на
БАИТ

17 януари 2020 г. 22:41:05 ч.
georgiivanov

Предлагам облекчение за Наложени Платежи за Румъния и Гърция

Предлагам облекчение за елетронните търговци за пратки с Наложен платежи за Румъния и Гърция изплатени по банков път. Вместо касов бон да може да се издаде само фактрура.

Като това облекчение се обвърже с изискването за деклариране на преводите и банковата сметка на получателя.

 

 

18 януари 2020 г. 13:36:08 ч.
nina390

§75 – Наредба Н-18

Да се даде дефиниция на система за управление на продажби, която се използва в ТО, в което се извършват продажби с плащания изброени като изключения в чл.3 от Наредбата, а именно плащания за които няма задължение за издаване на ФБ.

Наложилият се в практиката термин не-СУПТО вече не е ясно за какво се използва: за система за управление на продажби, за която изискванията в приложение 29 не се налага да се прилагат или за  софтуер, които не е система за управление на продажби изобщо.

Да се уточни възможно ли е лице по чл.3 да използва система за управление на продажби, която не  отговаря на изискванията на приложение 29 в търговските обекти, където не е налице задължение за издаване на ФБ.

Схема Пример 2 – ЕРП система и СУПТО от файл Схеми_ERP_04.04.2019, изтеглен от сайта на НАП, валидна ли е в контекста на §75 – Наредба Н-18?

18 януари 2020 г. 13:37:19 ч.
nina390

Чл. 52и.

Чл. 52и. – трябва да се промени, така че проверяващ орган да може да поиска достъп до данните на търговеца само след констатирано нарушение, определено ясно в закона за ДДС и наредбата като такова. Невъзможност за обмен на данни между ФУ и системата на НАП, по независещи от търговеца причини, както и последствията от липса на обмен не трябва да се счита за нарушение.

18 януари 2020 г. 13:44:24 ч.
nina390

Винаги ще има утре!

И това, което е трябвало да се направи от самото начало и може би ще се направи някой добър ден, след като хаоса стане неуправляем, е: Производителите на софтуери за управление на продажби/стопанска дейност, знаейки много добре какви данни се създават в системата им при отразяване на извършена продажба или плащане по отразена вече продажба, трябваше само да създадат стандартен модул за връзка към ФУ и подаване на данни от системата към ФУ. На проверка трябваше да подлежат единствено този модул и драйверите на ФУ. Сега, за този опит на министерство на финансите, всички дружно ще похарчат към 1 милиард лева.

Но най-важното е, че системата на НАП за съхраняване на милиарди ФБ, може да се ползва за лотария с КБ.

18 януари 2020 г. 16:20:11 ч.
VasilZlatev

Защо се въвеждат допълнителни изисквания към фактурите, съдържанието на които е уредено в ЗДДС?

Похвално е, че законодателят се е опитал да разреши казуса с неприсъствените плащания с кредитна или дебитна карта, тъй като все повече плащания се извършват по този начин. Опасенията ми като сътрудник в малък бизнес са по предложения ред за регистриране на тези плащания и по ненужната административна тежест, която се поставя на бизнеса - особено малкия и среден бизнес. Конкретно идентифицираме следните проблеми:

1. Не е ясно и обосновано защо предложеният чл. 52о, ал. 3 индиректно налага допълнителни реквизити, различни от тези по чл. 114 от ЗДДС, на фактури за стоки и услуги, които са заплатени неприсъствено с кредитна или дебитна карта. Защо е нужно това отежняване на процеса, при положение, че за дадената стока/услуга се издаде фактура, която отговаря на изискванията на чл. 114 от ЗДДС?
2. В допълнение, защо е необходимо издаването на фактура с допълнителните реквизити, описани в предложения чл. 52о, ал. 3 при положение, че предложените промени в Наредба Н-18 въвеждат и ежемесечно докладване на извършените продажби в електронен магазин чрез стандартизиран одиторски файл (Приложение №38 към чл. 52т, ал. 2), в което докладване се изисква същата информация, която чл. 52о, ал. 3 индиректно въвежда във фактурите за стоки/услуги закупени чрез неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта? Това означава, че бизнесът ще трябва да въвежда два пъти една и съща информация. Не става ясно какво налага тази допълнителна административна тежест. 
 
Предложение: Текстът на чл. 52о, ал. 3 да се промени на: "Когато за продажбата е издадена фактура по реда на чл. 114 от ЗДДС, се допуска да не се издава документ по ал. 1."
 
3. В същността си изискването за ежемесечно изпращане на одиторски файл за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през календарния месец, е свръхрегулация от страна на законодателя. Има електронни магазини, които извършват хиляди продажби на месец. Докалдването за тях ще представлява голяма допълнителна административна тежест. Не става ясно какво налага тази допълнителна административна тежест, ако за дадената стока/услуга се издаде фактура по реда на чл. 114 от ЗДДС. Отново законодателят прехвърля цялата административна тежест в резултат на свръхрегулацията на коректния и редовен бизнес, който води изрядно своята счетоводна дейност - издава фактури за всички доставени стоки/услуги.
4. Не става ясно защо стандартизирания одиторски файл, предложен в Приложение №38 към чл. 52т, ал. 2, изисква от бизнеса да дава и информация за неща, извън обхвата на Наредба Н-18. Конкретно, защо електронните магазини трябва да подават информацията за продажбата на стоки/услуги, за които е платено по банков път? Плащанията по банков път са извън обхвата на Наредба Н-18 и не би следвало предложеният одиторски файл в Приложение №38 към чл. 52т, ал. 2 да ги включва.
 
Предложение: Да отпадне ежемесечното докладване чрез изпращане на стандартизиран одиторски файл по реда на Приложение №38 към чл. 52т, ал. 2 в случаите, когато за продажбата на всяка стока/услуга в електронен магазин се издава фактура по реда на чл. 114 от ЗДДС. В случаите, когато това не е така, да отпадне изискването в стандартния одиторски файл да се изпраща информация за стоките/услугите, за които е платено по банков път.
 
5. Все още не е ясно как се третират софтуери за продажби на стоки и услуги, които са с отворен код (open source). Такива софтуери са повсеместно използвани и поредната липса на яснота за техния статус е неразбираема. 
 
Предложение: Да се отчете наличието на софтуери за продажби на стоки и услуги с отворен код и да се прецизират данните, които електронни магазини, използващи такива софтуери, трябва да докладват от гледна точка на спецификата на софтуери с отворен код.

19 януари 2020 г. 01:04:38 ч.
uclstudent

Не удължавайте срока, ако Ви стиска

 

Само една препоръка.

Покажете, че сте последователни и си удържте думата като не удължавате срока.

Стиска ли Ви?

Спестихте си оценка на въздействието за нея, но сега ще го видите и усетите!