Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

В чл. 2, т. 11 от Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, е регламентирано правото на допълнителен отпуск за работници и служители, които извършват работи „в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология“. Текстът „клинични лаборатории по микробиология, вирусология и паразитология“ не е в съответствие с Наредба № 1 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория", издадена на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, с която клиничните лаборатории са определени като отделен вид лаборатории, различни от тези по микробиология, вирусология и паразитология.

Предложеният проект на постановление има за цел:

- точно определяне на видовете лаборатории, с оглед осигуряване ползването на права на работещите в тях;

- осигуряване на съответствие с действащите медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.


Дата на откриване: 21.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари