Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и

Необходимостта от промени в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал.1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (Наредбата), е в във връзка с предвидено в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., увеличение с 10 на сто на средствата за заплати и възнаграждения на персонала в бюджетния сектор. На служителите, чиито правоотношения са преобразувани съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ПЗР ЗИДЗМВР) (Обн. ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения са преобразувани съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ПЗР ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) максималната заплата за длъжност се увеличава с 3 на сто. На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за провеждане на обществените консултации е 14-дневен. Съображенията за намаления срок за обществено обсъждане произтичат от необходимостта Наредбата да се прилага, считано от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“, поради влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.


Дата на откриване: 23.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 декември 2019 г. 22:10:06 ч.
DGD72

ПРОТИВ проекто наредбата!

Уважаеми ГОСПОДИН МИНИСТЪР!

Стария вариант от наредбата по 100 лв на всички беше по справедлив и адекватен, защото разликата вече става прекомерно голяма и затова все по трудно ще се намират желаещи да работят на улицата!

Тази наредба защитава офицери които в голямата си част не са учили да работят в МВР! Те са учили за агрономи,библиотекари, ВИФ, учители, въспитатели....но поради ред причини и нвъзможност да се реализират в сферата в която са учили са станали офицери от МВР и Вие с тази наредба им давате още и още за неправене на нищо и търкане на столовете по канцеларийте! На който не му отърва да отива да се занимава с земеделие или да обучава ученици (да се занимават с това за което са учили) и така ще се освободят места за тези които са завършили МВР Академия!!!

25 декември 2019 г. 21:41:33 ч.
pavel_j

Изменение на проекта на наредба 8121з-919/2017 г.

         С така изготвения проект за изменение и допълнение на Нардеба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по член 142, алинея 1, точка1 и алинея 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи се постига обещаното от премиера Бойко Борисов 10 % увеличение на заплатите на държавните служители от бюджетния сектор, потвърдено и от финансовия министър Владислав Горанов и в последствие прието от народното събрание в гласувания бюджет на Република България за 2020 г. 

       Относно разликата в заплащането на труда на полицейските служители от МВР с висше и средно образование, изразявам мнение, че такава разлика има и трябва да има, и това положение би следвало да мотивира всички служители на МВР да инвестират в обучението си, като повишават квалификацията си и респективно да получават по-високо месечно възнаграждение, съответстващо на заеманата длъжност.

       Предлагам  проекта за именение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г.  да се приеме в този му вид, като увеличението на възнаграждението на всички държавни служители по член 142, алинея 1, точка1 и алинея 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи бъде със заложения в  Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. ръст от 10 %.

25 декември 2019 г. 22:36:46 ч.
ООР

Евала

Офицерите, които ни обясняват, че вземат по - висока заплата, защото носили отговорност и били учили реваха като ученички и постигнаха целта си. Само не знам как може да обясните с какво повече работите от един Мл.Р или Мл.ПИ? Вършите една и съща работа, носите една и съща отговорност, даже ако има как се обърсвате със сержанта и се биете в гърдите какви офицери сте. С това предложение за 10 % увеличение скоро няма да останат сержанти и тогава на великите висшисти ще им се наложи наистина да поработят!!!! 

25 декември 2019 г. 23:44:25 ч.
DGD72

ПРОТИВ проекто наредбата за 10% !!!

ГОСПОДИН МИНИСТЪР !!!

Да разлика трябва да има между више и средно образование, но вече разликата става пркомерно голяма и в годините ще расте все повече което е несправедливо към тези които са на улицата и поемат първи ударите!

Това че някой е инвестирал в образованието си да отива да си работи по специалността!!! МВР не е училище за учители, не е опитно поле  за агрономи, не  е библиотека за библиотекарите.... Всички знем как се правият конкурсите в МВР, че те НЕ са за израстване , а са за "НАШИЯ" човек .... Крайно време е да се промени замкона и офицери да стават единствено завършилите МВР Академията, а всички останали чантаджии и спящи по канцелариите да станат трета категория труд ,защото по празниците си отиват още от обяд на предходния ден , смят си вечер по домовете, не липсват с дни на семействата си, вършат си частната работа в работно време, не търпят лишения....

ГОСПОДИН МИНИСТЪР! Не допускайте с тази наредба прогресивно нарастващата демотивация в най - ниските звена на МВР !!! 

Просто за сведение в армията увеличението е:  11/9/7%-войници /сержанти/офицери.

26 декември 2019 г. 09:38:59 ч.
preobrazuvan

парадокс

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР , 

Много бих желала да разбера Вашето становище относно дискриминационното отношение спрямо служителите по § 70 . Отново спрямо тях се прилага двоен аршин в размер на 3% при 10% за всички останали . Има ли причина за отношението Ви към тях или те пазаруват в специални магазини !?

26 декември 2019 г. 11:36:22 ч.
mhristov

10 % за всеки служител

Това е правилният проект, тъй като той не води до дискриминация и разделение сред служителите в МВР.

Най-справедливо е всеки служител да получи 10% увеличение на заплатата си, всичко останало е стъкмистика и лизане на задните части на определена група служители. Ако не се приеме този проект - това ще доведе до много индианци и никакви вождове, защото няма да има кой да иска да носи отговорност, при условие че разликата в заплатата му ще е почти като на този, когото трябва да ръководи.

С уважение: Един обикновен, който си е губил времето да се образова и усъвършенства, с разни там висши образования.

ПП: Надявам се, че министерството и синдикатите няма да забравят, че защитават интересите ва ВСИЧКИ служители по чл. 142 (1) т. 1, а не само на една определена група хора.

26 декември 2019 г. 16:12:25 ч.
DGD72

ПРОТИВ проекто наредбата за 10% !!!

ЗА СВЕДЕНИЕ:

В нашия участък няма празна канцелария!!! Няма напуснал офицер!!!

В делничен ден на работа са 12-13 вожда (офицера) и 8-9 индианеца (сержанта на терен в най-добрия вариант) 

От проведени 4-5 конкурса са назначени 2 индианеца (сержанта) !!! ПРОСТО НЯМА ЖЕЛАЕЩИ за 700-800 лв заплата !!! 

Така че споко!!! Ще "носите отговорност",НО НЯМА ДА ИМА КОГО ДА РЪКОВОДИТЕ!!! 

Най справедливо е на всеки по равна сума, противен случай в този си вид наредбата води до разединение, демотивация и интриги в нискоте звена на МВР !!! 

26 декември 2019 г. 16:30:37 ч.
mhristov

към DGD72

Колега DGD72, не всявай паника и не пиши глупости. И на конкурсите за сержанти и на тези за инспвктори има долу горе еднакъв брой желаещи, които със сигурност всеки път са повече от отпуснатите места. По твоята логика може да се каже и че за длъжност "разследващ полицай", изискваща специфично висше образование (а не каквото и да е там), заплащането е смешно ниско и много малко хора биха имали интерес да кандидатстват за тази длъжност. Къде по света и у нас си чул заплатите да се увеличават с равна сума за всички? Не изказваш никакви доводи защо това е "справедливо". Няма никаква справедливост, равенство и мотовация в това част от служителите да получат 11-12% увеличение, а друга част - по 6%. 

Точно обратното би довело до равенство и мотивация, а интригите се плетат точно от хора като теб. В случай, че не ти харесва дадена длъжност, можеш спокойно да кандидатстваш и израстваш, защото всички много добре знаем, че както има глад за сержанти, така има и за инспектори, а също така и самото израстване не е нещо невъзможно постижимо, както някои колеги твърдят.

26 декември 2019 г. 16:58:13 ч.
DGD72

към mhristov

 

 А какво би се получило след 10 години увеличение с еднакъв процент?

Сержант - 1600 лв., инспектор - 3500 лв.?

Не претендирам за точност, разбира се, числата са измислени!!!


ТОВА СПРАВЕДЛИВО ЛИ Е ???

Най-сраведливо е да има съотношение и то да се запазва във времето с увеличението !!!

26 декември 2019 г. 17:27:37 ч.
mhristov

към DGD72

Основните заплати на директор I степен на ОДМВР и на полицай.

В момента нещата изглеждат така:

Директор 1785
Полицай 878
Разлика 907. Коефициент разлика между двете заплати - 2.03
 
И за да стане съвсем ясно, да видим какво би се случило след 10 години
 
При увеличение с равна сума - 100 лв:
Директор 2885
Полицай 1978
Разлика 907 Запазва се. Коефициент разлика между двете заплати - 1.45
 
При увеличение с 10%:
Директор 4629.33
Полицай 2271.31
Разлика 1352.02. Коефициент разлика между двете заплати - 2.03
 
Хайде сега ми обясни кое е справедливото и кое не е, защото според мен не е справедливо разликата в заплащането за различните длъжности да намалява. 

26 декември 2019 г. 20:54:21 ч.
ООР

Благодарим MHristov

Колега MHristov, чудесен пример сте дал. Благодарим за труда, който сте положил, за да покажете на всички защо НЕ трябва да се приема наредбата с увеличение 10 %.  Както сте сметнал разликата в заплатите става изключително голяма, поради което е редно да се приеме проекта на наредбата с увеличение от 100 лв. за ВСИЧКИ служители, за да няма такива недоразумения - ПИ и Мл.ПИ работят едно и също и вместо разликата в заплащането да е 250 - 300 лв, то да е 500 - 800 лв. Колега MHristov, още веднъж благодаря за професионалната висша математика, за труда и времето,  за отговорността, която понасяте, за да покажете на всички че това е грешния проект!!!

 

26 декември 2019 г. 21:59:21 ч.
mhristov

към ООР

Колега, прочети пак какво съм написал. Разликата в пъти намалява, а не се увеличава! Разлика в заплатите трябва да има, нали затова са и различните длъжности. Проблемът с ПИ и мл.ПИ не касае тази наредба, а би трябвало да се разгледа отделно. Това недоразумение не бива да засяга половината служители в МВР. Още един колега, който не е подкрепен с никакви доводи, а само и единствено с прословутата "разлика", която Вие колега смятате грешно. Различни длъжности - различно заплащане. Щом увеличението е за всички - трябва да няма ощетени служители, т.е. да спрем с неглежирането на служителите с висше образование и как едва ли не всички в МВР работят едно и също. Сметни си горната таблица след 20г. увеличения с равна сума и виж как ще изглежда разликата тогава... абсурдно е!

27 декември 2019 г. 02:32:59 ч.
DGD72

към mhristov

Колега mhristov !!!

Велики изчесления но грешни!!!

При увеличение с 10%:

Директор 4629.33
Полицай 2271.31
Разлика 1352.02." ?????? 
подсказвам ти че отговора НЕ Е ВЕРЕН!!!! 
Проста индианска сметка  4629.33 - 2271.31 = 2358.02 
И  за Вас разлика от 2358.02 след 10 години и 6101.84 след 20 години е нормална ???
Не виждам нищо мотивиращо в сержанта като погледне тази разлика в бъдещето!!! 
Ето защо по равно на всеки е по справедлив и адекватен!!!

27 декември 2019 г. 08:03:31 ч.
mhristov

към DGD72

Така е, това число е объркано, но в случая Ви показвам как се гледа същинската разлика, а именно коефициентът между длъжностите, който е верен. Т.е. и в момента и след 10 г. Директор I степен ще взима два пъти по-голяма заплата от полицай. По-ясно от това не мога да го онагледя. 

27 декември 2019 г. 13:29:53 ч.
Атанас Атанасов

За увеличение от 10% за всички служители

Мотивите ми се основават единствено на инвестициите които съм направил за да се сдобия с образователно квалификационна степен "бакалавър" и след това и "магистър" - всичко това 6 години.

Считам че образованието трябва да се цени и да мотивира младите.

 

27 декември 2019 г. 16:24:10 ч.
Steev_G

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919

На първо място - Честита Коледа с пожелание за здраве и късмет на всички!

Би било добре да се разбере, че времето на социализма и максимата "по равно за всички" не е приложима в настоящето. Служителите в МВР са девоенизирани, няма вече сержанти и офицери, спрете с това разделение и плюене. И с тези соц-терминологии "стола в канцеларията" и т.н. Както е заложено в Закона за държавния бюджет, така следва да се приложи увеличението - 10 % за всички, за всеки един служител, включително и тези по параграф 70. 

Полицаите не взимат 700-800 лв. заплата. За длъжност, чието заемане изисква средно образование, заплати по 2000-2500 лв. няма. Аз съм бил на улицата, бил съм и в Катуница, на мачове и т.н, когато възнагражденията бяха по-ниски от сегашните 680 лв. беше основното възнаграждение, сега е близо 1000. Реално един полицейски служител би трябвало да получава много повече, но социално-икономическата обстановка е такава, каквато е и това е положението, никой не ме е карал да ставам полицай навремето, станах, защото аз самият исках да бъда такъв, не съм гледал само и на първо място колко ще взимам. Като са толкова малко 1000 лв. основна заплата, всеки е свободен да намери друг път за себе си. Далеч сме от развитите страни, но поне нещо се прави. Не е редно и това, което се прави, да не се оценява. Малко трябва да сме по-позитивни.

 

27 декември 2019 г. 19:17:59 ч.
Rumen112

В подкрепа на този проект

Искам първо да се обърна към колегата, който се възмущава,  че в МВР работят служители с различни профили на висшето образование и да му подскажа, че отдавна няма училище за средно образование за служителите работещи МВР, но има такова за висше, което благополучно завърших /редовно обучение / в годините, когато не се приемаха двойкари в него и то по диплома, а имаше изпити, но за това защо е така ще разберете като зачетете по-надолу.

След което ще продължа, че е напълно нормално един директор да взима два пъти повече от един служител на мл изпълнителска длъжност в много частни компании, а и не само, тази разлика е от 4 до 5 пъти.

После ще похваля служителите на ДПУБ и ДПНД за становището по предишния проект на наредбата. Прочетох го наистина е грамотно написано и мотивирано.

Допълнително ще помоля колегите де не превръщат общественото обсъждане в нападки един срещу друг. Това не подхожда на служители на МВР.

Искам и да напомня, че преди 20 години имаше един закон за МВР, в който бе написано следното:

Чл. 218. (1) Офицерите и сержантите получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност и от заплатата за звание.

(2) Размерите на заплатите за длъжност и звание се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи, като размерът на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се формира на базата на средномесечната заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт, както следва:

1. за офицер - не по-малко от 2 средномесечни заплати;

2. за сержант - не по-малко от 1,3 средномесечни заплати.

 Сега ще ви сметно нещо вярно не като някои предишни опити

При сегашния проект за заплата на служител на мл изпълнителска длъжност от 990 излиза, че средната заплата в страната, ако я изчислим по правилата от  горецитирания член от закона от 2003, трябва да е 761лв сега – 2019г, но всички знаем, че тя е над 1000лв. Нека продължим, ако пресметнем на такава средна заплата 761, колко трябва да е минималната заплата на изпълнителска длъжност по тогавашния закон то излиза, че при тогавашните коефициенти заплатата на най-ниската изпълнителска длъжност трябва да е не по-малко от 1523лв.  

Пиша го това, за да се даде отговор на спекулациите за някакви “ножици“, „терени“, „вождове“, „индианци“   и за да стане ясно,  кой е бил ощетяван през годините с определянето на основните месечни възнаграждения. Просто с предходния проект на наредбата може би вече се стигна една граница, която накара много мои колеги наистина да кажат СТИГА.  Но не стига на повишаването на заплатите на другите служители, а стига на понижаването на тези на служителите с висше образование. Стига на това понижаване на качеството на служителите ,които кандидатстват във университета с наименование АМВР и то защото виждайки перспективата на доходи в професията качествените не си и помислят за реализиране там. Стига на това използване на жаргони- професионалиста говори на професионален език. Ще си помислят хората като ни слушат, че са на футболен мач с тия „терени“, „ножици“ и отбори на „вождовете“ и „индианците“.

Този проект отразява волята на законодателя и заявените многократно намерения на министри министър-пердседателя, да се повишат с 10 процента заплатите на всички държавни служители.

 

 

 

29 декември 2019 г. 11:50:54 ч.
citizen1

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г.

Проектът е положителна стъпка към осигуряване на предвиденото в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. увеличение с 10 на сто на средствата за заплати и възнаграждения на персонала в бюджетния сектор и спазването на правата на служителите. Поддържам мотивите, които съм посочил в коментара и предложението ми към предходния проект на наредбата и които могат да бъдат открити на сайта. Тъй като някои от колегите, които писаха коментари по този и предходния проект, използваха този сайт, като форум за обсъждане на всевъзможни въпроси, ще използвам и аз възможността да се обърна към тях. Уважаеми колеги, целенасоченото противопоставяне и конфронтацията на едни категории служители с други, не работи добре за която и да е кауза, дори и най-справедливата, не зная дали си давате сметка, но така намалявате шансовете ви да постигнете своите цели. Порталът за обществени консултации има за предназначение да осигури възможност на заинтересованите лица да изразят бележки и предложения по изготвени проекти на нормативни актове, а не отправянето на обиди и нападки и водене на спорове по такива фундаментални въпроси, като например кой най-много работи в МВР, кой нищо не работи и т.н. Тези спорове са безкрайни и могат да се спестят на обществото, тъй като накърняват авторитета и доброто име на служителите на МВР и на Министерството, като цяло. Аз лично смятам, че работата, която извършват служителите на МВР на т.н.“сержантски” длъжности действително е тежка и е сред най-важните от изпълняваните от МВР задачи, като получаваните за това възнаграждения в никакъв случай не могат да се нарекат високи. Това обаче се отнася и за работата на голяма част от останалите служители на МВР, като оперативните работници, разследващите полицаи и др., която е не по-малко важна и натоварена. Освен това отговорността на тези служители е значително по-голяма, докато възнагражденията им са по-ниски в сравнение със средните такова в други сектори. Не ми е известна държава в света, където образованието, квалификацията и по-голямата отговорност на персонала да не обуславят по-големи размери на получаваните възнаграждения. Затова не мога да си обясня защо се смята, че е редно при предстоящото планирано увеличение на заплатите в бюджетната сфера, определени служители да получат по-голямо увеличение, за сметка на други, и то най-вече за сметка на високо квалифицираните служители. Тук голяма вина имат и синдикатите, тъй като същите защитават интересите на голямата част техни членове, но много добре са наясно, че ако бъде приета една явно дискриминационна и в противоречие със закона наредба, същата неизбежно ще бъде атакувана в съда и рано или късно ще бъде отменена.  

 

30 декември 2019 г. 17:12:23 ч.
VAP

До коментара на citizen1

Споделям мнението Ви, ведно с мотивите и аргументите за него, направени като коментар към предходния проект. Но ако не ги изложите тук отново, за което настоятелно Ви моля, настоящият коментар най-вероятно ще бъде отчетен в справката за отразяване на преложенията и становищата като "не се приема, понеже липсват мотиви и аргументи.". Обърнете внимание, моля, че де факто няма предходна същинска справка. Във едноименния файл е посочено единствено, че е изготвен нов проект, без обобщаване на мненията и становищата по предишния.

30 декември 2019 г. 22:02:09 ч.
KNikolova

Отнсно новата проектонаредба

Колеги, не Ви ли омръзна да сеете омраза по форумите. Не можах да разбера наясно ли сте , че с наредби не се променя закон. Малко повече разум вложете. Дори и да се приеме Наредбата в стария й вариант, който е незаконосъобразен , тя ще бъде атакувана в съда и ще бъде отменена. Не го ли разбрахте!!! Като искате справедливост, борете се за нея с други начини и средства, а не със незаконосъобразни такива. Ако разликата в заплатите е толкова голяма, искайте разумно увеличние на заплатите си с законни методи и средства. Така се прави в правовите и демократични държави. И пишете грамотно ...колега DGD72 / възпитатели е дума, която се пише със "з"/. Отново апелирам към колегите с ниска квалификация, които искат изравняване на заплатите с висококвалифицираните такива- колеги развивайте се, учете, влагайте в себе си и после искайте. Сигурно е, че тогава ще Ви се получи.И ще работите висококвалифициран труд, носещ съответно  реципрочни отговорности и лишения, със съответното трудово възнаграждение за това.Спрете за се излагате във форумите.

30 декември 2019 г. 22:27:02 ч.
KNikolova

Относно новата проектонаредба

Поддържам всички мнения ,изказани от мен относно предходната проектонаредба.Незаконосъобразна и дискриминационна. Юридически факт.Отново подчертавам, че е изключително несправедливо държавните служители,които изпълняват дейности, свързани с противодействието на престъпността, да получат по-малко от 10 % увеличение на възнагражденията си. Това би било необосновано неглижиране и подигравка с  техния труд, който е лицето на това министерство пред обществото. Отново давам за сравнение заплатите в съдебната система на служителите, извършващи дейности свързани с проотиводействието на престъпността. Същите получават два пъти по-голямо възнаграждение , като заплатите им се увеличават всяка година с 12 и повече %, без това да е повод на публичен коментар. Не смятате ли, че разликата в заплащането на служители, работещи в една сфера и изпълняващи аналогични дейности е огромна. Оттук следва ли разследващите полицаи в МВР да искат изравняване на заплатите си със колегите си следователи при положение, че са два пъти повече натоварени от тях ?! Схващате ли, че вашите сравнения са уровниловка по социалистически маниер. Кажете на Вашите синдикати, че не това е пътя да искате по-високи заплати, като ощетявате колегите си, които и без това се чувстват ощетени предвид квалификацията си и дейността , която изпълняват и заплатите, които получават.

31 декември 2019 г. 09:07:53 ч.
SPP

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г.

С така изготвения проект за именение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г.  да се приеме в този му вид, като увеличението на възнаграждението на всички държавни служители по член 142, алинея 1, точка1 и алинея 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи бъде със заложения в  Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. ръст от 10 %, включително и за служителите по § 70 ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) а не както е заложено в проекта само с 3%....

31 декември 2019 г. 11:08:04 ч.
Вълчев

В подкрепа на представения проект за изменение на наредба 8121з-919/2017 г.

Здравейте колеги, честита Коледа и успешна Нова година на всички !

Всички знаем, че имаше публично изразена воля от правителството за увеличение на заплатите в бюджетната сфера с 10 %. Тази публично изразена воля беше претворена с решение на Народното събрание и утвърдена с указ на Президента на Републиката  в нормативен акт - Закон за държавния бюджет на Република България за 2020г. В следствие на това министерствата и другите структури на държавната администрация следва да приведат в съответствие със закона вътрешно нормативната си база. МВР, като министерство призвано може би в най -голяма степен да следи спазването на законите в обществото, следва да приведе вътрешно нормативната си база в съответствие със закона. А в закона ясно е предвидено увеличение на основните заплати с 10 %. Поради това, считам, че Наредбата, която ще бъде приета, следва да съответства на нормата на закона и с нея да се предвиди увеличение с 10% на заплатите на всички служители в министерството. Тъй като така представения проект в най -голяма степен покрива дадената законова рамка, го подкрепям. Считам, че не трябва да има делене между служителите в министерството. Щом е предвидена дадена длъжност, то това означава, че тя е важна колкото всички останали за изпълнение на възложените функции на цялото министерство. Според мен и най -справедливо ще бъде увеличение на основните възнаграждения на всички служители с еднакъв процент, а законодателя и правителството са посочили неговият размер 10%.

Пожелавам на всички много здраве и успехи, лични и професионални, в Новата 2020г. !

02 януари 2020 г. 00:30:46 ч.
ООР

KNikolova

Благодарение на вас и още няколко коментара тук цяла България видя на какво ниво е висшето образование в България. Правите забележки "на колегите с ниска квалификация", а в същото време явно не знаете кога се пише "с/със", след въпросително изречение поставяте точка или удивителен знак и още няколко грешчици, които надявам се сама ще откриете. Няколко пъти попитах каква е разликата в работата на ПИ/МлПИ и ОР/ МлР,  но никой не иска да отговори! И само за Ваше сведение това тук не форум! Идеята е съвсем друга! В крайна сметка каквото реши ръководството това ще бъде увеличението. Но с коментарите си тук и особено на предишния проект се видя колегиалното отношение в МВР!

02 януари 2020 г. 01:08:48 ч.
Steev_G

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919

Ами видяхме го колегиалното отношение и при предишното обсъждане, и сега. Злоба и завист, както и компетентни мнения разбира се. Да се олицетворява обаче възнаграждението, респективно и увеличението му, в цялото МВР, правейки непрекъснати сравнения между различните служители и изтъквайки задълженията само и единствено на служителите със средно образование, е грешно и обидно за другите. Не смятате ли? Да, тяхната работа е тежка, отговорна и следва да е по-високо платена. Не може обаче според мен да се доближи по заплащане до това на един разследващ полицай. Четейки проекта на Наредба, не ви ли става ясно едно - че всички тези противоречия между служителите и разединение, ще спрат, когато се появи воля за дълбока реформа, която вярвам, някой ще има воля да направи един ден. Когато спрем да виждаме в тези проекти длъжности като "бръснар", "стругар" и т.н. Отделно, заплатите се вдигат всяка година с десет на сто. И винаги се почват едни такива караници, вместо да гледаме позитивното.

02 януари 2020 г. 18:28:27 ч.
KNikolova

до оор

Колега, хайде да не си обсъждаме образованията и правописа.За Ваше сведение от няколко години, с осъвременяването на българската граматика, изписването на пълен член "със" и "във", предхождащ съответно думи, започващи със съгласните звуци "В", "З", "С" и "Ф", вече не е задължително.А дали изреченията изразяват въпрос и с какъв препинателен знак следва да завършат,решава този, който ги е създал,като с пунктуацията им придава съответния смисъл. Относно останалите "грешчици", ако ги имаше,щяхте да сте ги болтирали .Съжалявам Ви, че с такава злоба и агресия, работите срещу колегите си, като едновременно с това апелирате за колегиалност! Но това не е толкова важно. По-важното е, че не сте разбрали НИЩО от това, което съм написала както аз, така и останалите колеги, подкрепящи настоящата проектонаредба. Жалко е и това,че с писанията си, превърнахте обсъждането на този нормативен акт в махленска говорилня, т.е. в несериозен социален форум. В заключение ще Ви кажа, че точно човек като Вас, няма никакво право да дава оценка на нивото на висшето образование в Р.България, защото, както се вижда, дори не сте си  направил труда да придобиете  такова.

03 януари 2020 г. 19:03:31 ч.
VAP

До коментара на ООР относно правописа

Когато се коментира правопис, би следвало да се откроят фрапиращите грешки. А те са при друг потребител – DGD72. Наред с "въСпитателите", вече отбелязано, той пише: "канцелариЙте"; "више" (без "с"); "по справедлив" и "по трудно" (сравнителна степен, но без тире между частиците "по" и наречията "справедлив" и "трудно", а повторението ѝ доказва, че грешката не е техническа.). А за отбелязване на пунктуационните грешки ще са необходими няколко реда. Само липсващите запетаи са 6.

Съвсем отделна тема за коментар са напълно недоказаните и необосновани твърдения на DGD72 като това, че: "Конкурсите в МВР НЕ са за израстване, а са за "НАШИЯ" човек." Както и другото, отнасящо се за служители в МВР, наречени от същия коментиращ „чантаджии и спящи по канцелариите", а твърденията са, че те спят в работно време и си вършат частната работа.

04 януари 2020 г. 15:46:01 ч.
Forensic

Против наредбата за увеличение с 10%

Прочетох мненията по-горе и трябва да кажа, като изключим заяжданията, че всеки е прав. Защо съм против увеличението с 10%? Какъв е смисълът на едно увеличение? Лично мнение - за да компенсира инфлационните процеси, както и да повиши покупателната способност на хората. В тази връзка бикте ли ми казали кой има по-голяма нужда от повишаване на тази покупателна способност - служителите с 1500-2000 лв основна заплата или тези със 700-900 лв.? Увеличението с еднаква сума, както беше в предишния проект дава именно това - увеличава на всички еднакво, но по този начин помага повече на тези с по-ниските доходи и, колеги, всичките претенции прочетени по-горе, както и в коментарите за предишния проект, са водени предимно от егоизъм, а не как е по-справедливо. Никой не е твърдял, че оттук натам ще бъде все така увеличението за да се правят прогнози за след 10 години и да се дават като мотивировка. Но е факт че за 20 години разлика в заплати между командир на отделение и разузнавач VI ст. от около 57 лв. ще стане 250 лв., да не говорим за разлики между ЛРТП и разузнавач и началник сектор. Всичко това нямаше да се налага да го пишем, ако, както беше цитирано по-горе, през всичките тези години стриктно се спазваше, без да се променя, обвързването на заплатите ни със средната в бюджетната сфера. Нямаше да се налага, защото тогава ЛРТП щеше да има основна заплата поне 1300 лв., командир на отделение около 1550 и с тези доходи нашите колеги сега щаха да живеят доста по-добре и нямаше да  мислим за тях като едва свързващи двата края. Разбира се, това е проблем на цялата държава и ние сме в сегашната реалност, в която да търсим справедливи решения, както за момента, така е дългосрочно. Не съм за уравновиловка, както и сън категоричен, че трябва да има разлика в заплатите на различни нива, но ние сме заедно в това министерство и егоизма и алчността няма да ни помогнат, нито ще помогнат на който и да е министър, който има желание да оправи този батак, наречен "МВР". Защо увеличението с еднаква сума да е незаконно? В нито един от цитираните в становището на директорките на ДПНД и ДПУБ документи, а именно Закон за държавния бюджет 2020, Закон за държавния служител и НЗСДА, не вменява задължението за 10% увеличение на основните заплати, така че нямакак наредба с увеличение с еднаква сума да е незаконна и да бъде атакувана успешно в съда. Няма да споря с никого - просто ми цитирайте, но точно, къде пише с точно 10% основната заплата на всеки. А щом колегите по ЗДСл имат претенции за %, то нищо не пречи увеличението за тях да е %, но в рамките на тези 100 лв. -  за всеки какъвто процент се пада. И накрая - увеличението с еднаква сума не намалява маржа т.е. разликата между две различни основни заплати, както и едно такова увеличение ще има по-голяма ефект върху около 65 % от служителите в министерството. 

06 януари 2020 г. 23:22:10 ч.
citizen1

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г.

Споделям становищата и бележките по този проект на Наредба, изложени от потребителите с имена pavel_j, Атанас Атанасов, Steev_G, Rumen112, KNikolova и Вълчев, като предвид на това, че проектът съответства в голяма степен с действащите нормативни актове и заложеното увеличение на възнагражденията на служителите в бюджетния сектор, предлагам същият да бъде приет.

Относно бележките на потребителя Forensic, мога да кажа следното: Колега, отговорът на въпросът Ви се намира в Конституцията на Република България, Закона за нормативните актове, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за държаения бюджет на Република България за 2020 г., както и други актове, но посочените са основните. Това в никакъв случай не е заяждане, а просто начин кратко да се отговори на такава проста наглед молба нещо да Ви се каже нещо и цитира с точност. В действителност обсъжданите въпроди са доста по-сложни и следва да бъдат взети предвид множество обществени отношения (част от които са засегнати в коментарите на колегите) и приложимите правни норми от действащото законодателство. Също така, колега, смятам, че не са съясем коректни аргументите Ви, че някои служители са били водени от егоизъм и алчност. Същите ми звучат, като всичко друго, но не и като сериозна и обоснована защита на  някаква теза. Освен това, тези изрази могат да използват за всяка една от страните във възникналия спор, но това няма да е приятно и в интерес за никого.

06 януари 2020 г. 23:38:11 ч.
Ivan80

В подкрепа на този проект

Съгласен съм с увеличението в размер на 10% за всички. Не случайно служителите са назначени по различни закони и имат различни задължения. Всички получаваме възнаграждение за работата (длъжността), която вършим и ценза (образованието), който имаме. Мотото "На всекиго по равно", много отдавна не е приложимо (поне така се надяваме). Най-малкото това е проява на дискриминация по отношение на по-високо заплащане на едни, спрямо по-ниското на други. Моля това министерство да не бъде разделяно от всички останали, относно прилагането на закона.