Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещи, за цивилни служители от МО, БА...

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 


Дата на откриване: 27.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 януари 2020 г. 17:07:52 ч.
drmilitary

предложение за още едно допълнение

1. В заглавието на Раздел VI след „във Военномедицинска академия“ да се добави „и щабовете на стратегическо и оперативно ниво“

В чл.13 се създава нова алинея 3:

(3) На военнослужещите и цивилните служители с висше медицинско образование в щабовете на стратегическо и оперативно ниво, за които придобитата специалност е пряко свързана с изпълняваната работа, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както в ал.1.

Мотиви: За повишаване на мотивацията на медицинските специалисти от щабовете на стратегическо и оперативно ниво и преодоляване на негативните последствия от очертаващия се в близко време некомплект. Към настоящия момент само медицинските специалисти от длъжностното разписание на ВМА получават такова допълнително възнаграждение.