Обществени консултации

Проект на Инструкция за условията и реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност”

Проектът на Инструкция е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 68 от Закона за Държавна агенция  „Национална сигурност”, съгласно която по време на службата си държавните служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ са длъжни да поддържат физическата си подготовка по ред, определен с инструкция на председателя на агенцията.

Проектът на Инструкция съдържа определение за „физическа подготовка“, целите за които същата се провежда, вида и основните форми на заниманията, както и уреждане на реда за поддържането й в зависимост от това дали служителите на Агенцията са длъжни да подържат обща или специализирана подготовка. 

С проекта на Инструкция е уреден и контролът, който ще се упражнява по отношения на подържаната от държавните служители на Агенцията физическа подготовка.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи /трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета та Държавна агенция "Национална сигурност" за 2019г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на акт е да се създаде адекватен правен ред за поддържане на физическата подготовка от държавните служители на Агенцията в зависимост от качествата и уменията, който същите следва да притежават при изпълнението на служебните им задължения.   

С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.

С проекта на акт се предвижда да бъде отменен вътрешноведомствен акт със същото приложно поле.


Дата на откриване: 30.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари