Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

С проекта се регламентират:

- нови условия и ред за заплащане на лекарствените продукти, за които е определено проследяване на ефекта от терапията съгласно чл.259, ал. 1, т. 10 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), както и условия и ред за възстановяване от притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) или техни упълномощени представители (УП) на НЗОК на заплатените средства при липса на резултат;

- условия и ред за възстановяване от притежателите на разрешенията за употреба или техни упълномощени представители на превишените бюджетни средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 7.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 20.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари