Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

На основание чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност министърът на финансите издава наредба, с която се определят условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери и електронни системи с фискална памет за продажба на течни горива), техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки.
С предложения проект се предлагат изменения в техническите изисквания към резервоарите, както и по-гладкото реализиране на изискването за нивомерни системи в обектите за продажби на течни горива с оглед спазването на срока 31 март 2012 г. Конкретните предложения за изменения са следните:
·      Да отпадне изискването за конкретен минимален размер на вътрешният диаметър на отвора за измерване, като уточнението е да позволява извършването на метрологичен контрол;
·     Да отпадне изискването резервоарите, предназначени за съхранение на втечнени въглеводородни газове под налягане (LPG), да бъдат оборудвани с отвор за измерване предвид специфичното им предназначение;
 
·     Промяна в реда за провеждане на първоначалната проверка на нивомерите, като отпадне изискването за предварителна проверка в лабораторни условия на нивомерите преди монтирането им на резервоарите и на обекта и извършването й след монтиране на нивомерна измервателна система;
·     Срокът за оборудване на резервоарите с отвор за измерване да бъде изравнен със срока за калибриране на резервоарите от акредитирани лаборатории.


Дата на откриване: 29.12.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари