Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите

 

 

С проекта се предлага намаляване на размера на отчисленията на „Южноцентрално държавно предприятие“ от продажната цена на здравата дървесина от 13 лв. на 8 лв. за всеки кубически метър.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, МЗХГ  

 Електронeн адрес:

 EVelichkova@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 16.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари