Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

 

С проекта се предлагат промени в Наредбите, определящи условията за допустимост и правилата за прилагане на схемите за обвързано с производството  подпомагане – Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Промените, предложени в Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол са с цел уеднаквяване на нормативните разпоредби с действащата практика.

 

 Отговорна структура:

  Дирекция „Директни плащания“, МЗХГ  

 Електронeн адрес:

  MStefanova@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 16.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.2.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 февруари 2020 г. 22:33:08 ч.
BAB-bgbio

Становище на Българска Асоциация Биопродукти

СТАНОВИЩЕ

По отношение представения Проект за изменение на Наредба 3 от 2015 г. , считаме, че въвеждането на санкция, при която при неоткриване по време на проверка култури от съответната група култури по схемите за обвързано подпомагане, съответните парцели се считат за наддекларирани, може да ощети и коретни земеделски производители, които са засадили съответните плодове или зеленчуци, но те са пропаднали поради климатичните условия или други природни катаклизми. Ако тази санкция остане, трябва да се въведе начин за уведомяване на ДФЗ от страна на земеделските производители за отказ от схемата, различен от този, който е предвиден в общия случай - при него е невъзможно оттеглянето на парцели или схеми в случай, че има застъпване на площи или кандидатът е попаднал в извадка за проверки. Такъв отказ също не може да бъде направен в периода на кръстосаните проверки, а именно тогава в повечето случаи става ясно, ако определена култура пропадне или не се развие.

Смятаме, че идеята за ограничаване на некоретните "псевдо" производители на плодове и деленчуци е добра, но същевременно трябва да се сведе до минимум риска за коретктните фермери, които освен че няма да получат добив и подпомагане, ще бъдат и допълнително наказани, в случай на проваляне на реколтата.

17.02.2020

Българска Асоциация Биопродукти