Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

На основание чл. 5, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 39, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване наредбата се издава от министъра на финансите.
Проектът е разработен във връзка със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. и приетите изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и е съгласуван с Националния осигурителен институт.
Измененията са свързани с:
·        подаване на данни за облагаемия доход по реда на § 1.,т. 26, б. „к” от допълнителнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;
·        подаването на данни от работодателите и осигурителите, които имат повече от 30 осигурени лица – ще подават декларации образец № 1, 3 и 6 само по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя; подаване на данни за повече от 30 осиг. Лица.
·        отпада задължението за подаване на данни за лица, получаващи обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, трудова злополука или професионална болест след прекратяване на осигуряването;
·        предотвратяване подаването на некоректни данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване за минали години с цел определяне на по-висок размер на осигурителните престации.


Дата на откриване: 30.12.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 13.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари