Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищн

 

Приемането на Постановление на Министерския съвет за определяне на  минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища е в съответствие с  чл. 132, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта  (Обн. ДВ, Бр. 86, от дата 18.10.2018 г.) /ЗФВС/.


Дата на откриване: 17.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 18.2.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 януари 2020 г. 11:00:43 ч.
vkolev78

По-добри резултати с един и същи суми?

Окей, премахвате специфичните изисквания по усвояването на отпуснатите средства, но не очаквах, че няма да сте актуализирали размера им. Не виждам разлика с предвидените на дете минимални прагове през 2000 г. и през 2020 г.?

Недопустимо е най-малкото да не се отчете фактор инфлация и то за две десетилетия. На практика се опитваме с едно и също условие да постигнем различни резултати. Явно в някои общини вече се инсталират обществени спортни площадки: https://efirbet.com/kak-da-populqrizirame-sporta-u-nas/ , но това не е достатъчно. Истината е съвсем проста. Докато не се насочат повече средства към предучилищното, началното, основното и средното образование, които са предвидени за спорт, няма да постигнем кой знае какви резултати. В момента се разчита единствено, че семействата могат да отделят лични средства, за да насърчават децата си да спортуват. И другият аспект е, че трябва сериозно да се подобри материалната база във висшите училища, откъдето излизат кадрите, които по-късно преподават физическа култура на децата. Младите учители трябва да усещат стимул, за да допринесат за обичта на децата към спорта.

11 февруари 2020 г. 18:23:02 ч.
Червени сърца

Протест

Уважаеми ръководители,

от името на Сдружение Червени сърца открито протестираме срещу обидно ниското финансиране на спорта за подрастващи, чиято роля е открито подценявана! Неизвестно защо във финансирането няма заложена дори инфлационна добавка, а какво остава за развитие в детския спорт ! Като Сдружение, чиято функция е да лобира за спорта в обществото и да участва в такава дискусия, считаме че вашето решение трябва бързо да се преразгледа и да бъде поне утроена сумата в бюджета, като отделно от това да се насочат усилия към подобряване на модела за спортуване в образователните институции! Има решения, които дори и без особено допълнително финансиране могат да доведат до ново качество на резултата и ако поискате, можем да ги споделим 

17 февруари 2020 г. 21:49:28 ч.
asyammihaylova

Предложение за актуализиране на минималните размери, посочени в Постановлението

Уважаеми г-н Министър,

Постановлението е обнародвано в ДВ за пръв път през 2000 година!

20 години по-късно продължава да буди недоумение икономическа логика, която е довела до определянето на т. нар. минимални размери. Изчитайки оценката за въздействие, изготвена от страна на ММС и доклада на МС, се надявах да открия тази икономическата логика, която е остойностила нуждите на българските деца на 2 – 3 лева. Опитах се да открия връзката между тази стойност и целите, които се опитва да постигне. Не успях да разбера как е изведен този минимален размер, въз основа на какви изчисления, как е формирана тази „себестойност“, въз основа на какво служителите на ММС са извели тези суми. Спрямо мащабността на целите, ползите, очакваните ефекти, посочени в доклада на министъра и оценката на въздействието, тези стойности звучат, меко казано, несериозно.

Спортът е доказал ползите си и аз няма да ги цитирам в настоящия коментар. Тези ползи за децата и учащите се са често цитирани във всички национални стратегии в областта на спорта. Едва ли има съмнение, че децата на България ТРЯБВА да спортуват – първо за здраве, а някои от тях ще станат и професионални спортисти, ще донесат почести и слава на страната ни и всички политици ще се снимат редом до тях. Но за да стигнем до международна спортна слава чрез Спорт за високи постижения, следва първо да възпитаваме децата ни в ползите от масовия спорт, спорта за здраве (тези ползи, които са цитирани и в националните стратегически документи) и да създадем условия да спортуват. Тук е мястото и за паралел между средствата, които държавата отделя за Спорт за високи постижения спрямо размера им за т. нар. масов спорт. Много лесна аритметика, ако се отвори бюджета на ММС – близо 54 милиона лева за Спорта за високи постижения спрямо близо 19 милиона лева за спорта за учащи и спорта в свободното време. Около 1 милион са учащите се в образователната система. В същото време от 2008 година страната ни няма златен медалист в олимпиади, а броя на спечелените медали от олимпиади от 2000 година насам (годината, в която е прието и Постановлението) намалява, и то сериозно – от 13 медала през 2000 година до 3 медала през 2016 година. Паралелно с този спад средствата, отделяни за парични награди на олимпийските ни медалисти, са сериозно индексирани за последните 20 години – от 30 000 долара (около 60 000 лева) за златен медал до 250 000 лева към момента. Тук искам ясно да изразя позиция, че тези 250 000 лева за всеки български спортист, спечелил златен медал на олимпийски форум са АБСОЛЮТНО ЗАСЛУЖЕНИ! Посочвам цифрите само, за да се съпоставят с необяснимите 2 и 3 лева на учащ се в постановлението.

20 години липса на сериозни инвестиции в спорта за учащи (eдва 26 % от финансовия ресурс за близо 1 милион деца спрямо 74 % за Спорта за високи постижения), 20 години сериозен спад в постиженията за високо спортно майсторство. Не е ли очевидна сбърканата логика на политиките в областта на ФВС. Не следва ли размерът на средствата, инвестирани във ФВС да е равен на средствата, инвестирани в Спорта за високи постижения, без да е за сметка на последните! Какво е посланието на държавата чрез подобен дисбаланс!?

Бих искала да обърна внимание и на факта, че Постановлението използва термини като „минимален размер“, което предполага наличието и на „максимален“ такъв. След като са налице тези стойности от 2 – 3 лева за българско дете и те са минимални, кои са максималните стойности?

Надявам се да бъде проявена воля от страна на правителството, в частност ММС и това Постановление да претърпи промяна! Не козметична промяна, а съществена такава спрямо стойностите на т. нар. минимален размер!

Без да навлизам в статистика за здравния статус на населението ни, в частност на децата ни, ако наистина ММС изпълнява политиките, целите и приоритетите си, записани в множеството стратегически документи, то такава промяна е очевадно наложителна!

В тази връзка предлагам минималните размери, посочени в постановлението, да бъдат актуализирани въз основа на икономическата реалност в страната ни. Данните за периода 2001 – 2020 г. относно минималната работна заплата в страната са: 85 лева за 2001 година и 610 лева за 2020 година. Нарастването на МРЗ е повече от 7 пъти! Тези данни сочат неадекватността на предложените 2 и 3 лева и необходимостта от повишението им поне в троен размер в Постановлението!

18 февруари 2020 г. 11:39:04 ч.
dasheva

Предложение за актуализиране на Постановлението

С решение на Народното събрание от 24 ноември 2011 г., на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, приема Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022. Решението е обнародвано в ДВ, бр. 96 от 6 декември 2011 г.

Една от основните цели за реализиране на стратегията е описана в част „III.2.1. Физическо възпитание и спорт за учащи“ и гласи: „увеличаване на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на учениците и студентите, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините, като бъде включен критерий, който отразява участието и класирането на училището в Ученическите игри“.

Постановление № 129 на Министерски съвет е прието през 2000 г. на основание чл. 57 от Закона за физическото възпитание и спорта тогава, като паричните средства за неговото изпълнение се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините. Минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт са регламентирани в чл. 1 от ПМС №129 от 2000 г. - размерът на субсидията в периода 2001-2006 г. е 1,00 лв. на дете в детска градина и 1,50 лв. на ученик, студент, курсант, а в периода 2006-2017 г. е съответно 2 лв. на дете в детска градина и 3 лв. е на ученик, студент, курсант. Посочените размери на средствата не са променяни от 2006 година. Същевременно за периода е нараснал размерът на минималната работна заплата за страната на 610 лв. По данни на Националния статистически институт инфлационния индекс спрямо м. декември 2006 г. - м. декември 2019 г. е 145,4 %, което определя инфлация в страната в размер на 45,4%. От друга страна, от 2006 г. насам цените на спортните уреди, пособия, екипи и съоръжения са се увеличили многократно. При условията на финансиране на училищата по единен разходен стандарт, за училища, в които се обучават под 100 ученика, е трудно осигуряването на елементарни средства за спорт. Съгласно чл. 3 от ПМС № 129 от 2000 г. средствата се предоставят за бюджетна година на база одобрени проекти, в които не по-малко. От друга страна, от 2006 г. насам цените на спортните уреди, пособия, екипи и съоръжения са се увеличили многократно. При условията на финансиране на училищата по единен разходен стандарт, за училища, в които се обучават под 100 ученика, е трудно осигуряването на елементарни средства за спорт. Крайно недостатъчни са и средствата за провеждане на училищни и студентски първенства и турнири по различни видове спорт и туристически прояви.

Във връзка с гореизложеното предлагам увеличаване на минималния диференциран размер на паричните средства за физическо възпитание и спорт, като новите размери да бъдат както следва:

  • за децата в детски градини -  6 лв. на дете за бюджетна година;
  • за учениците  - 9 лв. на ученик за бюджетна година;
  • за студентите във висшите училища - 9 лв. на студент за бюджетна година;
  • за курсантите от висшите военни учебни заведения и Академията на МВР - 9 лв. на курсант за бюджетна година.

 Предлаганото увеличение на минималния диференциран размер на паричните средства за физическо възпитание и спорт е с високо социално значение и ще окаже ефект в широка социална група, която обхваща над 1 165 000 деца в детски градини, ученици, студенти и курсанти (децата в детски градини – 2018/19 – 219 хил.; учениците – 717 хил.; студентите във висшите училища – 229 хил.).

Увеличението на средствата ще създаде условия за оптимизиране на учебно-тренировъчния процес и спортно-състезателна дейност сред децата и студентите, подобряване на двигателната активност на младите хора, формиране на здравословни навици, осъществяване на превенция на зависимостите и превенция с цел подобряване здравния статус на младите хора. Приемането на предлаганите изменения е свързано и с необходимостта от поддържане и увеличаване на интереса към спортните занимания.