Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища ( Обн., ДВ, бр. 79 от2018 г., попр., ДВ, бр. 90 от 2018 г.)

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища цели прецизиране на разпоредбата на чл. 108, ал. 3 по отношение разполагането на инженерни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на пътя. С проекта на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища се цели:

1.Да се предвиди възможност за проектиране и изграждане на подземни технически проводи и съоръжения, представляващи обществен интерес в обхвата на пътя, при условие, че заинтересованото лице представи декларация по чл. 20, т. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, с която заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението /напр. при монтаж на ограничителни системи за пътища, реконструкция, ремонт и др. на пътя/ то ще извърши това изместване за собствена сметка.

2.Да се гарантира, че при необходимост от изместване на съответната инфраструктура, това няма да доведе до допълнителни разходи за сметка на държавния бюджет.

 

 


Дата на откриване: 17.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 19.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари