Обществени консултации

проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти”

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти”, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г., по т. 1, Протокол № 55/26.03.2019 г. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26, ал.4, изречение второ, от Закона за нормативните актове, поради необходимостта от оптимизация на работния процес в предприятието чрез създаване на ново звено, което ще извършва дейности по ремонт, поддръжка и модернизация на имотите и обектите, общинска собственост. 
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – град Бургас,                                        ул. „Александровска” № 26, както и на следните електронни адреси:  z.georgieva@burgas.bg   obshtinski_imoti_bs@abv.bg
 


Дата на откриване: 21.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 4.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари