Обществени консултации

проект на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 година

Приемането на Наредбата за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи през учебната 2020/2021 г. е в изпълнение на разпоредбата на чл. 47 ал. 6 на Закона за Министерството на вътрешните работи, в която е предвидено, че условията и редът за приемане на обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование в Академията на МВР се определят ежегодно с наредба на министъра на вътрешните работи. Приемането на Наредбата е в изпълнение на основната задача на Академията на МВР - да подготвя качествени кадри за нуждите на системата на Министерството на вътрешните работи и е насочена към постигане на целите, посочени в стратегическите документи, уреждащи развитието на висшето образование в Република България.


Дата на откриване: 22.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари