Обществени консултации

Проект на Закон за Националната агенция по хазарта

С проекта на Закон за Националната агенция по хазарта се предлага промяна във формата и организацията на хазартния регулатор в Република България, като Държавната комисия по хазарта ще се преструктурира в Национална агенция по хазарта.

Проектът разписва детайлно функциите, правомощията и структурата на Националната агенция по хазарта.

 

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg
  

 

 


Дата на откриване: 24.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.2.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 февруари 2020 г. 14:01:31 ч.
cavo

СТАНОВИЩЕ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Закон за нормативни актове /ЗНА/, указа по прилагане на ЗНА, ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието - 11.12.2019 г. Министерски съвет /МС/, са задължителни за изпълнение. Но на портала на МС, не са публикувани:

1. Доклад, и доклад до Министерски съвет.

2. Становище на Министерски съвет.

3. Цялостна предварителна оценка на въздействието по чл.20 ал.3 т.1 ЗНА.

4. Документи изпратени заедно с предварителната оценка на въздействието по чл. 20 ЗНА, за съгласуване на органите, чиито правомощия са свързани с предмета на регулиране на предлагания акт или които са задължени да го прилагат.

5. Становищата на органите по чл.27 ал.1 ЗНА.

6. Справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека, която се изготвя от Министерството на правосъдието.

1.Предлагам - на основание Чл.28 ал.4 ЗНА, поради не прилагане на – 1.доклад съгласно изискванията по Чл.28 ал. 2 ЗНА  2.предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора ЗНА  3.справка по Чл.28 ал. 3 ЗНА. Проекта на нормативен акт да не се обсъжда от компетентния орган. 2.Предлагам - на основание Чл.10 ал.2 ЗНА, частта от проекта на нормативен акт, насочена да промени Закон за хазарта, да бъде оттеглена и обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт Закон за хазарта, да се уредят с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен в случая Закон за Националната агенция по хазарта.