Обществени консултации

Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България

Предложените Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина са изготвени на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за съсловната организация на лекарите и лекарите по дентална медицина. В съответствие с изискванията на закона, правилата са изготвени от Българския зъболекарски съюз, приети са на Извънредни конгреси на съсловната организация, проведени на 21.06.2019 г. и на 22.11.2019 г. и са предоставени за становище на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН). Съгласно становището на ИАМН правилата са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване.

Адрес за изпращане на становища и предложения: adgeorgieva@mh.government.bg


Дата на откриване: 24.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.2.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 февруари 2020 г. 00:52:54 ч.
mostree

оттегляне на проекта на Правилата

Считам, че предложените правила следва да бъдат изцяло оттеглени поради следните причини:

По инициатива на Българския зъболекарски съюз е утвърдена декларация от Министъра на здравеопазването с която денталните специалисти удостоверват, че не работят с амалгама, не се свалят амалгамени обтурации в техните практики и не се екстрахират зъби с амалгамени обтурации, т.е когато пациент потърси дентален специалист с болен зъб на който има амалгамена пломба - зъболекарят прави отказ да го обслужи в противоречие на вашите правила и на етичния им кодекс. За справка поискаите информация от произволно РЗИ и ще се уверите, че 98 % от стоматолозите са подали такива декларации ... тук там има по някой, който е декларирал, че сваля амалгамни пломби, а на останалите ако им дойде пациент с такава пломба за смяна просто го отпращат или ако го обслужат подлежат на наказателно преследване, тъй като ще се окаже, че  са декларирали неверни данни, т.е. че не свалят амалгамни пломби, а на практика свалят.

По тези съображения предлагам да оттеглите Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България тъй като както споменах 98 % от денталните специалисти са декларирали отказ от обслужване на пациенти с амалгамни пломби.

Повече информация е публикувана тук на УС на БЗС

https://bzs-srk.bg/2018/12/21/относно-амалгамсепараторите/

Най-интересното е, че горе пише -  декларацията за отказ от обслужване на пациенти с амалгамни пломби била съгласувана от МЗ  -  безобразие, то половин България е с амалгамни пломби, преди нямаше химичен композит, фото истории и проочее.