Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия - детска кардиология

Проектът на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия - детска кардиология е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Детска кардиология“ от област „Педиатрия“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания в детската възраст. Съвременната детска кардиология е област в медицината, която се занимава със заболявания на сърдечно-съдовата система в детска възраст.

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтичното ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на заболявания на сърдечно-съдовата система, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Детска кардиология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 24.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари