Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на ПМС № 240 от 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията, организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество

С настоящото предложение се предвижда постановлението да влезе в сила в съответствие с общото правило, предвидено в Конституцията на Република България - три дни след обнародването на изменението, а дейността на Съвета да започне при влизане в сила на посоченото в параграф 5 от ПЗР на ПМС № 240 от 2019 г. решение на Европейската комисия.

Настоящата промяна ще позволи конституирането на Гражданския съвет към Съвета за координация и сътрудничество. Ще може да се проведе предвидената в постановлението публична процедура за определяне в Гражданския съвет по един представител на неправителствени организации с опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията, на съдебната реформа и на работодателите, признати на национално равнище. Промяната ще позволи и да бъдат посочени и представителите в Гражданския съвет на професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите.

Поради важната роля, която ще има Гражданският съвет при осъществяване на националния механизъм за мониторинг и това, че се касае само за изменение на един параграф от Преходните и Заключителните разпоредби на ПМС № 240 от 2019 г., е определен 14 – дневен срок за провеждане на обществени консултации.


Дата на откриване: 24.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари