Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлагат изменения и допълнения в Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 103 от 2012 г.), представляващи въвеждане на нови такси в съответствие с разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените нови такси се отнасят до:

  • регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива;
  • вземане на проби от твърди горива (въглища и брикети произведени от въглища);
  • изпитване на съдържание на сяра на твърди горива за битово отопление (въглища и брикети произведени от въглища);
  • изпитване на съдържание на пепел на твърди горива за битово отопление (въглища и брикети произведени от въглища);
  • изпитване на съдържание на обща влага на твърди горива за битово отопление (въглища и брикети произведени от въглища) и
  • изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване на съответствие на твърдите горива с изискванията за качеството им.


Дата на откриване: 24.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари