Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Проектът на наредба отразява задължителното предписание, направено с Решение № 137 от 26.07.2011 г. на Комисията за защита от дискриминация на основание чл. 76, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от дискриминация. Предписанието е за преразглеждане и промяна на изискването, определено с чл. 18, т. 4 от наредбата. Становището на комисията е, че така определено ограничението в чл. 18, т. 4 не съответства на законоустановения принцип за равенство в третирането при достъпа до заетост, тъй като установеният критерий представлява пряка дискриминация на засегнатите лица по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация по принцип “увреждане”.

 
Лице за контакти:
Светлана Чаушева
Директор на АПОФСД,
ИА "Автомобилна администрация"
Тел. 02/930 88 36


Дата на откриване: 9.1.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари