Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

С проекта се изменя Приложение № 1 към Наредбата, с цел осигуряване прилагането в националното законодателство на Регламент (ЕС) 2019/1869 на Комисията от 7 ноември 2019 година за изменение и поправка на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на някои нежелани вещества в храните за животни.

 

  Отговорна структура:

   Българска агенция по безопасност на храните

  Електронен адрес:

   p_maneva@bfsa.bg

 


Дата на откриване: 27.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари