Обществени консултации

Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

 

Реализирането на Националната програма за заетост на хората с увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания дава възможност на работодатели, съответно органи по назначаване, да кандидатстват за финансиране пред Агенцията за хората с увреждания за изпълнение на нормативно определени дейности.

 

Основната цел на Програмата е създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, насърчаване и подпомагане на работодателите да ги наемат на работа и за повишаване на тяхната пригодност за заетост. Съгласно нормативните изисквания Програмата се изпълнява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година.

 

Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Правилника за прилагане на  Закона за хората с увреждания регламентира задължението на Агенцията за хората с увреждания да обявява на интернет страницата си информация за Националната програма и за процедурата за кандидатстване и подбор, в срок до 31 март всяка календарна година.

В тази връзка е констатирана необходимостта за изменение и допълнение в отделни текстове на Програмата за постигане на по-голяма прецизност и обективност, които са  отразени в предложения проект на Програмата.

Предложените промени ще помогнат на бенефициентите да организират дейността си по-ефективно, което ще генерира по-добри резултати на проектните предложения и увеличаване на заетостта сред една от най-уязвимите групи – хората с увреждания.


Дата на откриване: 29.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари