Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование е изготвен във връзка с постъпили функционални предложения от експерти и директори от системата на предучилищното и училищното образование за облекчаване на работата с информацията и със задължителните документи и процедурите на административното съгласуване.

Целите, които се поставят с основните изменения на Наредбата, са свързани с намаляване на административната тежест и по-голяма оперативност при работа с информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 29.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.2.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 февруари 2020 г. 09:58:23 ч.
Aziti

Подготовка и повишаване на квалификацията на учителите, които обучават деца на мигриращи работници

Взета ли е впредив ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 77/486/ЕИО от 25 юли 1977 година относно образованието на децата на мигриращи работници?

Моля събраната информация да се предоставя и на родителите на деца на мигриращите работници с цел евентуално да предивят искове в Страсбург за дискриминация или евентуално към ЕС за  непредприети необходимите мерки за подготовка и повишаване на квалификацията на учителите, които извършват обучението на деца на мигриращите работници.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:31977L0486