Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

С приемането на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане процесът на хабилитиране на научно-преподавателския състав във висшите училища и научните организации бе поставен на принципно ново начало. Даде се възможнаст за обновяване на академичния и научно-изследователския състав с млади учени. Изборът се осъществява с активното участие на утвърдените имена в съответната научна област чрез участието им като членове на научните журита. В процеса на прилагане на новите разпоредби пред висшите училища и научните организации възникнаха известни трудности при определяне на това кои членове на научното жури следва да се определят като "външни". Придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и формалното прекратяване на трудовия договор с даден учен не може да направи лицето "външно" за висшето училище или научната организация, в която той със своя десетилетен труд и научен принос е изградил школа.

С проекта на Постановление на МС за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България се обособява допълнителна разпоредба, която да определи кои членове на научното жури следва, по смисъла на Правилника, да се считат за "външни". 


Дата на откриване: 9.1.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 16.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари