Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

С изменението и допълнението на Наредба № 1 от 2015г. се цели създаване на по-добри условия за обучение на места, финансирани от държавата. На първо място се цели въвеждане на разумна санкция в случаите, когато специалист, обучаван на място, финансирано от държавата по клинична специалност, не изпълни задължението си да работи за три години в лечебно заведение в район с установен недостиг на специалисти. Това е необходимо, за да бъдат местата, финансирани от държавата, една желана алтернатива от потенциалните кандидати за специализация. Цели се също постигане на по-висока степен на сигурност и в същото време въвеждане на достатъчна гъвкавост при предвиденото задължение на специалистите, обучавани на места, финансирани от държавата, за работа за срок от 3 години след приключване на обучението им. 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg


Дата на откриване: 1.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 февруари 2020 г. 12:44:34 ч.
Чавдар Янев

Проект Наредба за топлоснабдяването

Предложение от Чавдар Янев и Латинка Георгиева-страна по делата на ВАС за отмяна и нищожност на Наредбата и Методиката.

В Наредбата да бъде включено:

1. Срочен договор  с индивидуален битов потребител с възможност за прекратяване. При нежелание за сключване на договор да се признае волята на собственика на свободен избор да се разпорежда с неприкосновената си собственост.

2. Реално измерване на топлинната енергия потребена от битовите потребители с въвеждане на индивидуален сертифициран търговски уред за измерване монтиран на границата на имота, където е необходимо преработване на инсталацията от вертикална на хоризонтална при условия договорени от страните за дяловото участие на разходите. 

3. При едностранна промяна на договора без изрично съгласие на собствениците на всяка договорена клауза, се счита за нарушение на договора и същият става незаконен, невалиден и прекратен едностранно.

4. При отчетена нулева консумация на уреда извън имота, не следва да се начисляват общи разходи, същите се разпределят между използвалите топлинната енергия, логично е да няма промяна, защото тази енергия не консумирана.Тук вече е елементарна математика, всичко умножено по 0 (Нула) е ...

5. Клиента да има възможност по всяко време да си проверява консумацията и дължимата сума.

 

01 февруари 2020 г. 12:49:12 ч.
Чавдар Янев

Корекция

Съжалявам, публикувал съм под друг проект на наредба. Моля служебно да бъде препратено по предназначение. Извинявам се отново.