Обществени консултации

Проект на нова Концепция за наказателна политика 2020 - 2025 г.

Целите на предлаганата Концепция са повишаване на ефективността на наказателната репресия, включително чрез по-широко прилагане на алтернативни на лишаването от свобода наказани, усъвършенстване на системата на наказанията и повишаване на общественото доверие в наказателния закон и наказателното правосъдие. Сред водещите принципи, залегнали в документа, са аргументираност, съвместимост и последователност на извършването на законодателни промени, съразмерност на наказанията, съответствие на правната уредба със задължителните за Република България стандарти според правото на Европейския съюз и международното право в наказателната област, повишаване на участието на пострадалите в наказателния процес и насърчаване на възстановителното правосъдие. Проектът на Концепцията е изработен от Министерството на правосъдието в изпълнение на проект „Нова концепция за наказателна политика“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. Предвидено е провеждане на обществени консултации, както и обсъждане и приемане на проекта на Концепция на заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.


Дата на откриване: 7.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 февруари 2020 г. 18:29:27 ч.
valentin.2017

Подкрепям декриминализирането на доходите от секс услуги

Благодаря за предложението да се декриминализира получаването на доходи от секс услуги.

Който предлага декриминализирането на доходите от секс услуги е много смел.

Защото организираната престъпност няма изгода от декриминализацията на дейността на секс работниците.

Известно е, че мафията прибира около половината от доходите на секс работниците под формата на рекет. Ако съответният рекетьор не си плаща нагоре по веригата го осъждат за сводничество.

Ако легализират получаването на доходи от секс услуги това значи, че работещите в сферата на секс услугите ще могат да се обръщат в полицията ако спрямо тях е упражнен рекет. И организираната престъпност ще изгуби този източник на приходи (рекетиране на секс работници).

В документа не е написано явно кой е автор на документа и кой го предлага. Метаданните на файла не са съществени, защото кой технически е набрал текста на компютър няма значение. Пояснявам това за някои мафиоти, които трудно схващат - да не вземете сега да се занимавате със Сашо, който само е набрал текста на компютър; а може и името да е измислено и да няма нищо общо с него. Едва ли този документ е публикуван за обсъждане без одобрението на Б.Б. Имате ли топки да се изправите срещу него?

Ако секс работниците започнат да си плащат данъците данъчната тежест ще е осигуровките + данък върху дохода. Което е една идея по-малко, отколкото рекет в размер от порядъка на 50%.

Също така е добре, че парите няма да отиват в бюджета на организираната престъпност, а в държавния бюджет (има някаква разлика, даже и либертарианците признават това). Данъците са кражба, но има разлика между това държавата да те ограбва с данъци и да плащаш рекет на организирана престъпна група, нали?

В момента секс работниците нямат възможност да плащат данъци: след плащане на 50% рекет не им остават пари за данък и осигуровки и освен това плащането на данъци и осигуровки може да се разглежда като пране на пари или деклариране на престъпление.


15 февруари 2020 г. 19:45:42 ч.
адвокат Германов

Няколко допълнения

Подкрепям напълно предложената Концепция и се надявам да бъде изпълнена цялостно. Предлагам няколко малки допълнения в областта на превенцията на престъпността. Добре би било да се предвиди засилено наблюдение върху лицата, регистрирани за криминални прояви, което е особено важно относно малолетните и непълнолетни правонарушители. Спрямо тях трябва да се активизира възпитателната дейност. Освен това, подобно на развитите държави, трябва да се предвиви наблюдение и контрол върху лицата, освобождавани от пенитенциарни заведения, вкл. да се предвидят мерки за битовото ии устройване и намиране на подходяща работа с оглед успешната им ресоциализация. И последно, но не и по значение - по-широко да се ползват достиженията на научно-техническия прогрес /поставяне на качествени камери за видеонаблюдение, електронно следене чрез поставяне на глезенни гривни на лицата с МНО и др./. 

01 март 2020 г. 18:33:46 ч.
valentin.2017

Притежаването на радиоапаратура е престъпление без пострадал

Притежаването на радиоапаратура е престъпление без пострадалЧлен 348 от Наказателния кодекс дава възможност да се осъждат хора за това, че притежават или създават радиоапаратура, която може да излъчва на честоти, за които притежателят или ползвателят нямат разрешение за излъчване.Според мен това е погрешно, защото е „престъпление без пострадал“ (victimless crime). Самото притежание или създаване на радиоапаратура не нанася вреда на никого. Затова следва да се наказва само използването на радиоапаратурата за излъчване на непозволени честоти, а всичко друго, което не води до вредни последици (притежание, продажба, покупка, създаване, приемане на сигнал, излъчване на разрешени честоти, ползване за чупене на орехи и т.н.) да е разрешено.Безспорно е, че криминализирането на притежанието на потенциално опасни вещи прави по-лесно наказването на нарушители, които са ползвали тези вещи за да нанесат вреда на някого или са имали такова намерение (защото няма нужда да се доказва ползване, а само притежание). Но това смятам, че не е достатъчен аргумент за криминализиране на притежанието на ножове, камъни и радиоапаратура.

04 март 2020 г. 15:02:35 ч.
valentin.2017

Предлагам да защитим децата от законите против детската порнография

Предлагам да се транспонират следните елементи от ДИРЕКТИВА 2011/93/ЕС:

чл. 8 (ал. 1, 2, 3), чл. 5 (ал. 7, 8).Предлагам да се декриминализира практиката секстинг, извършвана от деца доброволно, защото има риск деца да пострадат от закона (да бъдат наказани) при извършване на следните престъпления без жертва:

- Снимат себе си в порнографски материали

- Съхраняват свои порнографски материали или изпратени им от приятели

- Получават от приятели порнографски материали

- Разпространяват свои порнографски материали чрез Интернет

- Участват доброволно в порнографски представления като участници и/или зрителиНе всички от предложенията са съвместими с директивата, предлагам да се приложат в нарушение на директивата.