Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Обн., ДВ, бр. 97 от 2002 г.; изм. бр.

С проекта се цели подобряване на нормативната уредба, привеждането й в съответствие с горепосоченото изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване, чрез отпадане на изисквания за предоставяне на документи. Проектът цели отпадане на изискването при придобиване на нова категория, или при допълнително вписване в свидетелството за управление на моторни превозни средства (СУМПС) на код по чл. 7, ал. 3 от Наредба № І-157/2002 г., за издаване на ново СУМПС водачът да представя копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование. Цели се също създаване на възможност за случаите, в които се издава дубликат на СУМПС поради повреждане, унищожаване, изгубване или кражба, когато срокът на валидност на СУМПС изтича в срок до 24 месеца, водачът да може да подмени свидетелството си с нов срок на валидност.


Дата на откриване: 11.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 февруари 2020 г. 16:37:29 ч.
asene

облекчаване на административната тежест за граждани

Уважаеми Дами и Господа,

Добре, е че макар след около година и половина след приемане на РМС704/05.10.2018г. го цитирате в мотивите за облекчаване на административната тежест, но се обръщам към Вас с предложение в Параграф 3 на настоящите предложения да не залагате срок от 24 месеца. Не е ли добре от гледна точка на облекчаването на административната тежест за гражданите всеки водач, който представи по свое желание Карта за оценка на физическата годност на водач да може да подмени свидетелството си със СУМПС с нов срок на валидност.

С уважение: Асен Михалков

19 февруари 2020 г. 19:51:27 ч.
DanDin

България - единствената държава във която се иска документ за завършено образование за СУМПС

Уважаеми дами и господа, няма друга държава във европейският съюз (мисля и на световно ниво) във която за да се запишеш за курсове за кормуване, ти искат документ за завършено образование. Това е едно от многото административни спънки и затруднения, пред които се изправя всеки във тази държава. Аргументът че като имат диплома за завършен 10ти клас ше бъдат по съсзнателни водачи е лишен от всякакво реално приложение. Статистически имаме много висок брой на ПТП на глава от населението.Многократно Европейският съюз посочва, че за да се увеличат чуздестранните инвстиций в странта трябва да се намали административната тежест и да се цифровизират много от услугите. Моля започнете от тук.

06 март 2020 г. 19:47:58 ч.
GALINA PLAMENOVA

Превенция и контрол

. Пиша Ви за да дам предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Обн., ДВ, бр. 97 от 20България е с най-висока смъртност от автомобилни катастрофи в ЕВРОПА. Причината е в поведението на участниците в движението по пътищата и главна в поведението на водачите на МПС.

Като прочетете статистиката на МВР за пътно- транспортни произшествия, ще видите - несъобразена скорост, отнемане на предимство , употреба на алкохол или упойващи вещества, превишена скорост и други подобни свързани с поведението на човекът зад воланът. Именно той носи огромна отговорност за животът на всички на пътя . За това контролът и изискванията трябва да са още по строги . Не можем да разчитаме на съвестта на хората, зашото понякога просто те просто я нямат.

В моментът как се следи физическата годност на водачите от най-масовата категория ,,В" - веднъж на десет години . Прекалено дълъг период от време . В България има професии , за които здравословното състояние се следи ежегодно например на Военнослужещите . А как се следи физическото състояние на шофьорите?

Техническото състояние на автомобилите се следи ежегодно . Колата е машина и е правилно да се следи така строго нейното състояние . А защо са пропуснати водачите , като те са тези който натискат педалът на газта.

За това предлагам да се въведат по- строги изисквания към водачите и тяхното физическо състояние . Трябва да преминават медицински прегледи на по кратък период от 3 години . На този преглед да се решава Дали водачът е годен да ШОФИРА? А за шофьорите над 50 години подобен преглед да се преминава ежегодно . Защото при тях се появяват хронични заболявания , който могат да окажат влияние върху шофирането .

Трябва да се въведе Медицински сертификат за шофиране. Той трябва да се издава от специализирани медицински центрове и лекари. Като заключението годен ли е водачът да шофира да се издава от личния му лекар , който познава физическото състояние на водачът . Така контролът ще е адекватен .

Новите шофьори обикновенно са млади хора , който са физически годни да шофират. Но при тях , както и вие знаете има по- голяма вероятност от рисково поведение на пътя . Причините за който са - неопитност , употреба на алкохол или упойващи вещества или желание за екстремни преживявания ( превишена скорост) .

Да , всичко започва със шофьорския курс, но как продължава след това . Със какво се контролират новите неопитни водачи.

Няма ли нужда от допълнително обучение . За това Ви предлагам новите водачи през първите 5 години да посещават курс по Безопасно шофиране . Дори този курс да е кратък , тези млади хора ще са задължени да чуят важни информация за Безопастността на пътя . Така ще се акцентира върху превенцията .Причината за кастрафите е ЧОВЕШКА ГРЕШКА . За това усилията за контрол , обучение и превенция трябва да ве насочат върху участниците в движението по пътищата.02 г.; изм. бр.