Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

 

В съответствие с чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане в Министерския съвет проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.
Предложеното изменение е обосновано от необходимостта от прецизиране на отговорностите между ведомствата и предвид на факта, че Министерството на финансите отговаря за бюджетните аспекти на политиките по усвояване на европейските средства, както и че контролните органи (ИА „ОСЕС”, дирекция „Национален фонд”) са подчинени на министъра на финансите. В допълнение, преговорите по Кохезионната политика са неразделна част от общите преговори за бюджета на Европейския съюз и следващата финансова перспектива, където водещи са Съветът по общи въпроси и ЕКОФИН.


Дата на откриване: 17.1.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 31.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари