Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара

 

Проектът за изменение и допълнение на наредбата е изготвен във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната, по отношение на заболяването Африканска чума по свинете и затрудненото придвижване и реализиране на свине, в случаите, когато животновъдните обекти попадат под зони на ограничения.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   IDimitrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 14.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 16.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари