Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство

В Официален вестник на Европейския съюз, L 029 от 31 януари 2020 г., беше публикувано Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия. Споразумението за оттегляне влезе в сила на 1 февруари 2020 г. С влизането в сила на Споразумението Обединеното кралство се превръща в трета страна, която е обвързана с правото на ЕС до края на преходния период, предвиден в чл. 126 от Споразумението. Той започва да тече на 1 февруари 2020 г. и трябва да приключи на 31 декември 2020 г., но може да бъде удължен с до две години, ако за това има общо съгласие между Европейския съюз и Великобритания. За постигането на плавен преход при напускането на Европейския съюз в Споразумението е заложено правата на гражданите на Обединеното кралство и на Европейския съюз да продължат да се прилагат в максимален обем по време на преходния период. Основната цел на законопроекта е да осигури правна яснота относно прилагането на онези разпоредби на Закона за българското гражданство, които се отнасят до Обединеното кралство като държава членка на Европейския съюз, както по време на преходния период така и след изтичането му. Споразумението за оттегляне не съдържа правила за уреждането на въпросите, свързани с придобиване и освобождаване от гражданство, като уреждането им е оставено в компетентността на отделните държави. С настоящия проект на закон се създава правило в полза на британски граждани, подали молби за придобиване на българско гражданство по реда на Закона за българското гражданство преди края на преходния период. Съгласно него те ще се ползват с правата на граждани на държава членка на Европейския съюз до приключване на производството, започнало с молба, подадена преди изтичане на преходния период.


Дата на откриване: 17.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари