Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенция за публичните предприятия и контрол.

Устройственият правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол се приема в изпълнение на разпоредбата на § 3, ал. 1 от ПЗР на Закона за публичните предприятия и контрол. Основната цел на акта е да се създаде подзаконова уредба на структурата и дейността на Агенцията за публичните предприятия и контрол с цел ефективно и законосъобразно осъществяване на вменените й със ЗПП, Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за концесиите правомощия и функции.


Дата на откриване: 18.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 3.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари