Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

 

Дерогацията на чл. 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 налага предложените промени в Наредбата, с които се уреждат максималните размери на подпомагане по мярка „Популяризиране в трети държави“, съобразно действащото европейско законодателство. Включва се и определяне на размера на държавната помощ, за която Република България има разрешение от Европейската комисия да предоставя на кандидатите, като целта е запазване на финансовото подпомагане за един проект – 80 на сто от допустимите разходи (Европейски фонд за гарантиране в земеделието и държавна помощ).

Към настоящия момент държавната помощ е регламентирана в размер на до 30% от допустимите разходи (при финансиране от Европейския фонд за гарантиране в земеделието 50%), но предвид увеличеното участие на Европейския съюз на до 60%, за период от 12 месеца, размерът на държавната помощ е необходимо да бъде нормативно съобразен и да бъде в размер на до 20% от допустимите разходи.

 

 

 Отговорна структура:

 

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители", МЗХГ

 

 Електронeн адрес:

 ktuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 18.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари