Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г.

 

Проектът основно засяга промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и е изготвен въз основа на направените промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, обнародван ДВ, бр. 39/20.05.2011 година.

Основните положения на проекта са свързани с оптимизиране на изискванията и реда за провеждане на процедурите, свързани с промяна на предназначението на земеделските земи и за разрешаване на временно ползване на земеделската земя. Уеднаквени са изискванията, при които се провеждат комисиите за определяне на площи за рекултивация, с тези за тяхното приемане. Независимо дали земите попадат в промишлени зони или не, условията и изискванията за извършване на промяна на предназначението на земеделските земи е еднаква с оглед тяхното опазване.

Предвидени са промени и в процедурата по закупуване на земи, върху които има извършено строителство, с цел привеждането им към действащото законодателство. Във връзка с определените със ЗОЗЗ срокове на валидност на постановено решение за промяна на предназначение на земеделската земя, в проекта е определен и реда за контрола на тяхното действие.


Дата на откриване: 18.1.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари