Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти

 

 

С предложените промени се цели привеждане на Наредбата в съответствие с изискванията на чл. 36 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Съгласно тях Държавен фонд „Земеделие“ одобрява избора на прилагащи организации на обикновените промоционални програми.

В резултат на получени указания от Европейската комисия относно правилата за прилагане на схема „Промоционални програми“ са разписани условията, при които избраната с конкурсна процедура прилагаща организация може да възлага изпълнението на действията на програмата на подизпълнители и на трети лица.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на

 производители“, МЗХГ

 Електронeн адрес:

 KKrumova@mzh.government.bg

 

 

               

 


Дата на откриване: 21.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари