Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията

 

 

Предложените промени в Закона за защита на растенията са наложителни във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/2031 за защитните мерки срещу вредителите по растенията, Регламент (ЕС) 2017/625 относно официалния контрол, въвеждане в националното законодателство на хармонизираните показатели на риска с Директива 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани показатели за риска.

 

 

 Отговорна структура:

 Българска агенция по безопасност на храните, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 anna_petrova@bfsa.bg

 


Дата на откриване: 21.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари