Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения (Наредба № 1) се предлага определянето на медико-статистически и финансови показатели за лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния бюджет, информация за които Министерството на здравеопазването публикува на официалната си страница в интернет за всяко тримесечие.

Адрес за изпращане на становища и предложения: healthfacilityinfo@mh.government.bg


Дата на откриване: 28.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари