Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

 

 

С предложените промени се въвежда Директива за изпълнение (ЕС) 2019/1985, с която се дава възможност за сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол на сортове земеделски растителни и зеленчукови видове в съответствие с актуализирани протоколи на Службата на Общността за сортовете растения за отделни култури или сортоизпитване на култури, включени в протоколи на Службата на Общността за сортовете растения. При сортоизпитване на земеделски растителни и зеленчукови видове ще се прилагат новите методики, които са включени за отделни видове в директивата. С проекта е правят и някои промени, свързани с привеждане на текста на наредбата в съответствие с последното изменение на Закона за посевния и посадъчния материал.

 

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване,

 апробация и семеконтрол, МЗХГ

 Електронeн адрес:

 iasas@iasas.government.bg

 

 

               

 


Дата на откриване: 28.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 30.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари