Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на висшето образование на Република Куба в областта на висшето образование за периода 2020-2023 г.

Споразумението актуализира правната база за осъществяване на ползотворно сътрудничество в областта на висшето образование с Куба съобразно новите тенденции в развитието на отношенията, възможностите и нуждите на двете страни.

Ще се насърчава подписването на преки споразумения между висшите училища, насочени към стимулиране на студентската мобилност, академичния обмен, както и на изследователи, реализирането на съвместни проекти в специалности от взаимен интерес, публикуването на статии, на съвместно провеждане на събития и други дейности от взаимен интерес.

Страните ще си разменят информация относно структурата, съдържанието и организацията на системите за висше образование, учебни планове и програми, учебници, учебни помагала и друга литература, свързана с проблемите на висшето образование.

Предвижда се и създаване на смесена комисия за изготвянето на Междуправителствено споразумение за взаимно признаване на обучение, научни звания и дипломи за висше образование.


Дата на откриване: 2.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 1.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари