Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г.

Програмата е изготвена на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), в който е предвидено, че всяка година до 31 март Министерският съвет приема Национална програма за превенция и защита от домашно насилие и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие, съгласно който министърът на вътрешните работи съвместно с министъра на правосъдието, министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите разработва всяка година проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие (НППЗДН), който внася за приемане от Министерския съвет. В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. са посочени дейностите, които следва да се реализират през 2020 г., отговорните органи, източниците на финансиране и сроковете за изпълнението на тези дейности, както и очакваните резултати. В проекта са предложени институционални и организационни мерки, мерки за превенция, мерки за обучение и квалификация, мерки за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, законодателни мерки и мерки за контрол и оценка.


Дата на откриване: 9.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 март 2020 г. 16:05:02 ч.
RadoslavStoyanov

За реална превенция са необходими образователни мерки

Единствените дейности свързани с реалната превенция - образованието - са апробиране на някаква програма и обучение на учители за справяне с насилието вътре в училище. Тези мерки са меко казано половинчати. Необходимо е в цялата учебна програма да се интегрира образователно съдържание, което адресира стереотипните патриархални полови роли на контролиращият, силен и отговорен за поминъка и публичният живот мъж, комуто не приляга "женска работа" като отглеждане на деца и домакинска работа; и подчинената, слаба и единствено компетентна да бъде чувствителна и грижовна жена. Докато не се пресече културата, която произвежда "твърди", "нечувствителни" мъже, които са учени да потискат чувствата си, да не плачат, да не бъдат нежни и грижовни, да преследват като ценност главно физическата сила и доминацията - било спрямо други мъже, било спрямо жените, - докато подрастващите не започнат да учат, че женското тяло не е обществена собственост, с която да се разпореждаме и да предписваме как да се облича, дали има право да прави аборт или не и прочее, мисловните системи, които водят до психическо и физическо насилие, няма да се премахнат.

Предложеният проект въобще не изглежда да разумява тези неща или да е изготвен от хора, които някога са учили за тях или ги имат като разбиране. Напротив - заложени са казионни дейности по издаване на брошури и поддържане и популяризиране на един телефон, който е принос на гражданския сектор. Нужно и всичко изброено да се осмисли и преосмисли в перспективата на феминистката социологическа и педагогическа мисъл, като основен инструмент за премахване на системните неравенства между мъжете и жените.