Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване на национална научна програма

Националната научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“ е разработена като продължение на изпълняваната в периода 2018-2020 г.  национална научна програма „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“, по която със средства на МОН са закупени, монтирани, инсталирани и въведени в експлоатация 6 медицинска апарата  за извършване на диагностика на трансмисивни инфекции.

Националната научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“ е насочена към следните обществени предизвикателства: идентификация и систематизиране на информацията по отношение на разпространението на вирусите на HIV, хепатит Б и хепатит С сред кръвните донори, както и оценка на риска на същите вируси сред кръвните донори в България чрез изследване на тяхното разпространение и честота. Двата показателя се допълват, тъй като предоставят информация за миналия и текущия риск от инфекция.

Програмата предвижда извършването на 40 000 тествания на година и анализ на натрупаните данни от медицински изследвания и разработване на нови модели и софтуер за обработка на данни.


Дата на откриване: 9.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 8.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари